Meta description: 

Faillissement

Uw Zoekopdracht
Verfijn uw resultaten

TARIEF PER UUR

30 experts gespecialiseerd in zijn beschikbaar
Maak direct een afspraak
expert beoordeling tarief
De Haan Advocaten & Notarissen
Faillissementsrecht, Goederenrecht, (Incasso) beslag en executierecht, Overige, Vastgoedrecht
1.8

Average: 1.8 (1 vote)

RWV Advocaten
Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht
2.4

Average: 2.4 (1 vote)

-
7 %
De Haan Advocaten & Notarissen Groningen
Faillissementsrecht, Procesrecht
0.2

Average: 0.2 (1 vote)

De Haan Advocaten & Notarissen Leeuwarden
Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht
1.8

Average: 1.8 (1 vote)

RWV Advocaten
Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht
2.4

Average: 2.4 (1 vote)

-
7 %
De Haan Advocaten & Notarissen Groningen
Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht
1.8

Average: 1.8 (1 vote)

Stip advocatuur
Arbeidsrecht, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht, Goederenrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, Handelsrecht, Procesrecht
2.6

Average: 2.6 (1 vote)

€179
6 %
De Haan Advocaten & Notarissen Assen
Faillissementsrecht
1.8

Average: 1.8 (1 vote)

De Haan Advocaten & Notarissen Groningen
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht
1.8

Average: 1.8 (1 vote)

Udink & De Jong Advocaten
Faillissementsrecht
1.8

Average: 1.8 (1 vote)

-

Hoe vraagt u faillissement aan of voorkomt u een dreigend faillissement?

Elke onderneming krijgt vroeg of laat te maken met niet-betalende debiteuren of heeft zelf te maken met een dreigend faillissement. Hoe voorkomt of legt u conservatoir beslag? Hoe dient u als ondernemer bij een dreigend faillissement te handelen?   

Elke onderneming heeft te maken met crediteuren en debiteuren. Een crediteur is een leverancier (bedrijf of persoon) die aan u factureert. Een debiteur is een klant (bedrijf of persoon) die van u facturen ontvangt. De structurele balans tussen debiteuren en crediteuren en het vermogen van een onderneming om betalingen te innen en te voldoen bepaalt de financiële gezondheid van een onderneming. Als deze balans structureel doorslaat naar een tekort aan financiële middelen (insolventie), kan de onderneming in staat van faillissement (ofwel bankroet) worden verklaard.

‘Faillissement’ is een vorm van gerechtelijk beslag op het vermogen van de ondernemers namens (alle) schuldeisers. Faillissement kan zowel voor ondernemingen als voor natuurlijke personen worden aangevraagd.

Faillissement van uw leverancier debiteur aanvragen

Faillissement van uw leverancier / debiteur aanvragen

Als uw leverancier ook naar herhaalde herinnering zijn rekeningen niet betaalt, kunt u faillissement van deze leverancier aanvragen. De eerste stap in dit proces is het opstellen van een verzoekschrift. Dat doet u via een advocaat. Op basis van dat verzoekschrift doet de deurwaarder vervolgens een verzoek aan de debiteur om in de rechtbank verweer te komen voeren tegen het faillissement. Komt de debiteur niet opdagen in de rechtbank of is het verweer onvoldoende, dan wordt het faillissement direct uitgesproken. Als het verweer door de rechtbank wel als redelijk wordt beschouwd, kan er uitstel worden verleend om partijen tot een regeling te laten komen. Deze regeling moet binnen acht weken tot een oplossing leiden. Zo niet, dan kan alsnog faillissement worden uitgesproken.

Een debiteur zal zich vaak met de volgende argumenten verweren tegen een verzoek tot faillissement:

  • Er is al betaald;

  • Diensten of producten zijn niet geleverd;

  • Er is geen sprake van de vereiste minimaal 2 onbetaalde vorderingen, waarvan er minimaal 1 opeisbaar moet zijn.           

Vind hier advocaten die u kunnen helpen bij het opstellen van een verzoek tot faillissement.

Wat als uw faillissement wordt aangevraagd onderneming?

Wat als faillissement wordt aangevraagd voor uw onderneming?

Elke onderneming heeft het risico ooit in zwaar weer terecht te komen of dat op enig moment door een crediteur ofwel schuldeiser een faillissement wordt aangevraagd. U ontvangt hiervan bericht van de debiteur zelf of via de deurwaarder. U doet er verstandig aan in alle gevallen direct contact op te nemen met een advocaat. Hij of zij kan u helpen om de kans van het faillissement te verkleinen ofwel de gevolgen ervan te beperken.     

Het verloop van een faillissement gaat volgens een aantal stappen:

  • Faillietverklaring: de rechter spreekt faillissement uit en wijst direct een curator aan. De ondernemer verliest per direct beschikking over het vermogen van de onderneming.

  • Beheerfase: de curator wordt beheerder van de onderneming met als doel de bezittingen van de onderneming veilig te stellen. Als de curator in deze fase vaststelt dat de onderneming dusdanig weinig middelen heeft dat zelfs de faillissementskosten niet kunnen worden voldaan, kan de curator de rechtbank verzoeken het faillissement op te heffen wegens 'gebrek aan baten’.   

  • Verificatievergadering: in deze fase richt de curator zich op de bevestiging dat de ingediende vorderingen door de schuldeisers juist zijn. Deze fase kan leiden tot een ‘akkoord’ waarbij de onderneming een betalingsovereenkomst treft met de schuldeisers, waarvan door de curator wordt vastgesteld dat deze ook daadwerkelijk kan worden voldaan. De fiscus stelt zich in deze onderhandeling doorgaans op het standpunt dat 100% van vorderingen moet worden voldaan. Een eventueel ‘akkoord’ met schuldeisers moet altijd door de rechtbank worden goedgekeurd.

  • Vereffening: als er geen ‘akkoord’ met schuldeisers wordt bereikt, gaat de curator over tot uitvoering van het faillissement. Dat houdt in dat de bezittingen worden verkocht en de opbrengst wordt verdeeld onder de crediteuren. Die verdeling wordt samengevat in de zogenaamde ‘uitdelingslijst.’

  • Einde faillissement: als alle schuldeisers akkoord zijn met de lijst van uitdeling en eventuele bezwaren zijn afgehandeld, spreekt de curator finaal failliet uit en is de zaak afgehandeld.  

Na een uitspraak van faillissement blijven de restschulden bestaan; ook wanneer er een ‘akkoord’ met schuldeisers is gesloten. Uw advocaat kan u adviseren hoe u kunt voorkomen dat u als privépersoon nog jaren wordt achtervolgd door een bankroet. Vind hier een overzicht van advocaten die u kunnen bijstaan bij een faillissement.

Hoe vraagt u zelf faillissement aan

Hoe vraagt u zelf faillissement aan?

Een onderneming of privépersoon kan ook zelf faillissement aanvragen. In dit geval, hoeft er niet noodzakelijkerwijs een advocaat te worden ingeschakeld. U kunt eenvoudig contact opnemen met de ‘Afdeling Insolventies’ van de rechtbank, die u verder wijst op te volgen stappen en procedures.

 

 

Relevante blogs

Keywoorden

Faillissement aanvragen, faillissement register, faillissement betekenis, dreigend faillissement eenmanszaak, conservatoir beslag faillissement, voorkom faillissement

Experts uitgelicht