Nieuwe vraag in Particulier
Gevraagd door Har - 3 jaar en 2 maanden geleden
1 reactie
opeisen mogelijke erfgelden
Moeder is overleden, maart 2016. Een een van de kinderen heeft 20 jaar geleden een geldbedrag geleend van 18.000 gulden. Hier is een document (januari 1996) van opgemaakt waar in staat dat het bedrag binnen 6 maanden terugbetaald dient te worden. Niemand van de kinderen wist van die schuld, en omdat het een document met einddatum is, is het verjaard. (5 jaar na dato?). Het getekende document kwam boven water tussen de spullen van moeder. Gezien het verleden met geld, geloof ik niet dat dit geld is terugbetaald, want ik wil in alle eerlijkheid graag alles boven water, voordat er een handtekening wordt gezet voor de verdeling van de erfenis. Ze heeft recentelijk zwart op wit beweerd dat zij dit geld ruim binnen de afgesproken termijn heeft terugbetaald en is boos dat we haar niet geloven. In de laatste belastingaangifte die we vonden van moeder van 2006 is geen lening apart zichtbaar, dus dat ziet er naast de verjaring voor haar gunstig uit. Mogelijk is dat we tussen oude bankafschriften die we willen opvragen nog iets kunnen zien, maar ook mogelijk is dat we niets meer terugvinden, omdat die afschriften niet meer opvraagbaar zijn. Kan ik het volgende doen om de verdeling niet te lang te stagneren? Een document laten opmaken; dat ik teken voor de verdeling van de erfenis als ik 1 jaar (of een half jaar)de mogelijkheid krijg om op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden waaruit blijkt dat niet is betaald? En overruled de inhoud van dit document, of het vinden van iets waar uit blijkt dat niet terugbetaald is, dan het verjaarde document, omdat ze zwart op wit recentelijk heeft beweerd alles ruim binnen de tijd te hebben terugbetaald? En, omdat ze willens en wetens geld/goederen van de erfenis mogelijk heeft achtergehouden, kan dan alsnog dit geld worden opgeëist, dat inmiddels na al die jaren met rente en inflatie zo'n 20.000 euro is. We willen het niet tot een rechtszaak laten komen en we willen zeker niemand kapot maken, maar het moet wel allemaal eerlijk zijn en kloppen, want ook ik had schulden/een lening in 2009(die is niet verjaard, omdat er boven het document staat te verrekenen met de erfenis), die overigens ook niet te vinden is in de belastingaangifte, en dat is prima en die worden keurig van de erfenis afgehaald.
Geachte vraagsteller, Uw vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De tekst en inhoud van het document is van belang om te weten of er sprake is van een verjaring en wat er tussen partijen destijds is afgesproken. Deze afspraken worden vervolgens geïnterpreteerd volgens de zogenoemde HAVILTEX-formule. Hierbij speelt naast de letterlijke inhoud van de afspraken de bedoeling van partijen een rol, evenals de aard en hoedanigheid van partijen en de omstandigheden waaronder de afspraken tot stand zijn gekomen. Hierbij speelt ook het moment van opeisbaarheid van de vordering een rol. Daarbij komt dat de eventueel lopende verjaring door moeder kan zijn gestuit, of door degene die het bedrag van €18.000,= heeft geleend. Dat kan namelijk ook door een bekentenis/erkenning van de schuld door die betrokkene. Aan die betrokkene kan worden verzocht om bewijs van de afbetaling te tonen, nu zij stelt dat dit is geschied. Anderzijds moet worden geconstateerd dat niet elke schuld wordt opgegeven aan de belastingdienst. Het feit echter, dat de schuld niet door moeder zou zijn opgegeven kan een argument zijn voor het standpunt van de betrokkene die het geld heeft geleend. De vraag rijst voorts of er een testament is. Verder is de vraag aan de orde of er een notaris is ingeschakeld in verband met de boedelbeschrijving en aangifte successie? Hierbij kan de vordering van €18.000,= - €20.000,= ook worden genoemd en ligt het op de weg van degene die stelt te hebben betaald om daarvan kwijting aan te tonen, te meer nu niet is betwist dat er geld geleend is ter grootte van dit bedrag. Eventueel zou er een beroep op de legitieme kunnen worden gedaan binnen 5 jaar na overlijden van de erflater. In dat geval kan er ook worden geïnventariseerd. Voor een meer inhoudelijk advies kan er een afspraak worden gemaakt. Met vriendelijke groet, Mevrouw mr. G van Lent
Deel deze vraag
Social buttons: 
Vind voor mij de juiste advocaat
U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?