Nieuwe vraag in Klanten & Leveranciers
Gevraagd door Mevrouw - 3 jaar en 8 maanden geleden
4 reacties
Relatiebeding ex-klanten
Goedendag, Naar aanleiding van het artikel "Relatiebeding: zo voorkom je dat ex-werknemers er met je klanten vandoor gaan" op De Advocatenwijzer vraag ik mij het volgende af. Geldt een beding, indien er geen bepaling in is opgenomen omtrent ex-klanten, wel of niet voor ex-klanten? Situatiebeschrijving: Ik (A) ben een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met B. C is de derde partij. In die overeenkomst staat de volgende bepaling: A verklaart niet rechtstreeks commerciële afspraken te maken met dienstverleners (C) van B. Nu heeft C zijn overeenkomst met B beëindigd en omdat C en wij (A) een goede ervaring met elkaar hebben wil C voor ons (A) diensten verlenen. Wij zitten eraan te denken ook onze overeenkomst op te zeggen met B, maar dan zitten we nog steeds met het relatiebeding. Er staat in het relatiebeding niets over "ex-klanten/-dienstverleners". Ook niet over een termijn. Als ik met C in zee ga, handel ik dan wel of niet in strijd met dit relatiebeding?
Goedendag, Allereerst is het van belang de aard van de samenwerking te duiden tussen A en B en de aard van de overeenkomst te duiden tussen B en C. De eerste overeenkomst tussen A en B is geen arbeidsovereenkomst, maar een samenwerkingsovereenkomst. De inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst is verder onbekend. Hierin zouden nog andere bepalingen van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de vraag of A tegenover B is aan te spreken uit ""wanprestatie"", naast dat daarbij de bedoeling van partijen en de aard en hoedanigheid van partijen belangrijk is voor de uitleg van die overeenkomst. Voorts is echter de aard en inhoud van de overeenkomst tussen B en C voor de beantwoording van de vraag van belang en wel in het bijzonder, omdat voor zover daar sprake is van een geldig relatiebeding in een arbeidsovereenkomst met B, A indirect met de gevolgen van dit relatiebeding kan worden geconfronteerd door B, doordat A -bij wetenschap van het overtreden van dat relatiebeding van C ten opzichte van B-, mogelijk onrechtmatig handelt ten opzichte van B, doordat A alsdan bewust gebruik maakt van de wanprestatie van C tegenover B, nu C alsdan inbreuk maakt op dat relatiebeding in zijn arbeidscontract met B. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op.
Hallo, Het gaat in dit geval om een samenwerkingsovereenkomst en niet om een arbeidsovereenkomst. Het 'gewone' contractenrecht is hierop van toepassing. Partijen mogen in beginsel afspreken wat zij willen. Niet alleen de letterlijke tekst van het contract is van belang, maar ook wat partijen verder hebben afgesproken en wat zij mochten verwachten van elkaar. Bijvoorbeeld email correspondentie over en weer voorafgaand aan het contract waarin met elkaar wordt afgestemd wat wordt afgesproken, kan van belang zijn voor de uitleg van het contract. Kortom: niet alleen de tekst, maar ook de redelijke uitleg van de bedoeling van partijen. Als partijen veel ervaring hebben met sluiten van contracten en als zij daarbij zijn bijgestaan door juristen zal wat meer belang worden gehecht aan de tekst dan bij minder ervaren partijen zonder juridische bijstand. Indien u hierbij nader juridisch advies zou willen, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. Met vriendelijke groet, Saskia van de Griek, tel. 0546-890110.
Het artikel dat u noemt, betreft een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst. Het gaat bij u echter om een relatiebeding in een samenwerkingsovereenkomst. Daaraan moet een andere uitleg worden gegeven dan aan een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst. Voor de uitleg moet worden gekeken naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan het beding mochten toekennen en wat zij op basis daarvan redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Eenvoudig en kort gezegd, wat was de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst? Deze uitleg-maatstaf wordt in de rechtspraak regelmatig toegepast. Dat betekent dat voor het antwoord op uw vraag alle feiten en omstandigheden een rol spelen. Mede is van belang welke andere afspraken er in de beide overeenkomsten staan. Voor de beoordeling van deze kwestie - een inschatting van kansen en risico's - is dus nader onderzoek noodzakelijk. Staat er in uw overeenkomst overigens een boete op de overtreding van het relatiebeding? Ook dat is van belang om uw keuze en strategie te kunnen bepalen naast natuurlijk de commerciële belangen.
Uit uw informatie leid ik het volgende af. U heeft een contract met B. Dit is geen arbeidsovereenkomst (het artikel waar u naar verwijst heeft daar wel betrekking op). In deze overeenkomst is een relatiebeding opgenomen. Dit relatiebeding kent geen termijn en houdt in dat u geen commerciele afspraken mag maken met dienstverleners van B. C is/was een dienstverlener van B maar heeft de samenwerking opgezegd. U kent C, heeft goede ervaringen met C en wilt met C commerciele afspraken maken. Bovendien bent u ook voornemens om de samenwerkingsovereenkomst die u met B heeft gesloten op te zeggen. Nu er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en ook overigens niet blijkt van een andere bijzondere overeenkomst, moet uw vraag beantwoord worden aan de hand van het algemene verbintenissenrecht. Grondslag hiervan is de contractsvrijheid: u mag met iedereen alles afspreken wat u wilt. Daar zijn uitzonderingen op, maar die blijven buiten beschouwing. Uit de verstrekte informatie volgt dat het beding niet spreekt van ex-klanten. Dit betekent dat het u in beginsel vrij staat om met C commerciele afspraken te maken. Het is echter standaard rechtspraak dat de bewoordingen niet doorslaggevend zijn voor de vraag of u met C commerciele afspraken mocht maken. Rechters kijken vaak naar wat partijen met een bepaald artikel wilden bereiken (de bedoeling van partijen). In dat geval kan het zijn dat u met C geen commerciele afspraken mocht maken. Om dat beoordelen is meer informatie nodig (onder andere over de inhoud van de samenwerking, bestaat er tussen B en C ook een relatiebeding, wat is de inhoud van de afspraken die u wilt maken, is er sprake van exclusiviteit, etc).
Deel deze vraag
Social buttons: 
Vind voor mij de juiste advocaat
U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?