Nieuwe vraag in Arbeid & Inkomen
Gevraagd door Victoria - 3 jaar en 7 maanden geleden
2 reacties
WW-uitkering verrekenen met vervroegd pensioen
Goedendag, ik ben 57 jaar oud, gescheiden en alleenstaande. Ik krijgt een deel van het vervroegde pensioen van mijn ex-partner. Denk aan een paar honderd euro bruto per maand sinds 2009 voordat ik werkloos ben geweest. UWV zegt nu dat de WW-uitkering wordt verrekend met die pensioenuitkering. Klopt dit wel? Naar mijn idee is dit niet eerlijk omdat ik a.) er niets aan kan doen dat mijn ex met vervroegd pensioen is gegaan en b.) ik ben minder gaan verdienen omdat ik op minimumloon moest blijven werken en weer werkloos ben geraakt. Nu krijg ik minder WW-uitkering omdat ik ineens het vervroegde pensioen moet verrekenen. Heeft iemand hier ervaring mee of is er een uitspraak over geweest?
Goedenmiddag, Naar aanleiding van onderstaande vraag merk ik op, dat de Werkloosheidswet in artikel 34 aangeeft, dat het inkomen geheel in mindering moet worden gebracht op de WW-uitkering. De eerste vraag rijst nu of het Pre-pensioen ook inkomen is dat hieronder moet worden gerekend. Het begrip inkomen wordt nader geduid in een algemene maatregel van bestuur, (AMVB) in dit geval in het Algemeen Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten. In dit besluit staat verwoord dat ouderdomspensioen volledig wordt verrekend met de WW-uitkering. De vraag rijst vervolgens of onder ouderdomspensioen ook deeltijd- en prepensioen wordt verstaan. Dit is in de regel het geval. Hierop bestaan echter twee uitzonderingen, de eerste ziet op de situatie waarbij één van deze uitkeringen neerkomt op deeltijdpensioen dat reeds is ingegaan voorafgaand aan de werkloosheid, gedurende de dienstbetrekking. In deze situatie wordt de uitkering van deeltijdpensioen niet in mindering op de WW-uitkering gebracht. Indien er in het andere geval eerst sprake is van een einde dienstbetrekking en pas dan van een deeltijdpensioen, dan doet de uitzondering zich niet voor en vindt er dus wel een korting op de WW-uitkering plaats. In de 2 kwesties die aan de Centrale Raad van Beroep (= CRvB) werden voorgelegd en waarover zij in 2015 uitspraak heeft gedaan, deed zich de vraag voor, of het relevant is uit welke dienstbetrekking het deeltijdpensioen is ontstaan. Dat is een vraag die ook voor u als vraagsteller van belang is. Moet het deeltijdpensioen uit de laatste dienstbetrekking zijn ontstaan, wil de werknemer een beroep kunnen doen op de uitzondering, of maakt dit niet uit? De CRvB heeft in beide gevallen geconcludeerd dat de uitzondering op de hoofdregel beperkt moet worden uitgelegd en dat hierop dus uitsluitend een beroep kan worden gedaan, voor zover sprake is van werkloosheid uit een dienstbetrekking en voorafgaand aan die werkloos­heid al een aanspraak op deeltijdpensioen was ontstaan. Kortom: Indien er sprake is van een reeds ingegane pensioenuitkering uit een andere dienstbetrekking dan de dienstbetrekking waaruit de werkloosheid is ontstaan, komt de werknemer geen beroep op de uitzondering toe en vindt er dus wel een korting op de WW-uitkering plaats. In uw situatie speelt als punt, in afwijking van de twee gevallen die de CRvB voorgelegd kreeg, dat u niet een prepensioen heeft ontvangen vanuit een eigen vorig dienstbetrekking, maar dat u de helft van het prepensioen heeft ontvangen dat door uw partner is verkregen en wel in verband met echtscheiding. Deze situatie wijkt weer iets af van de hiervoor kort aangehaalde twee kwesties, zodat het misschien toch loont om tegen het besluit van het UWV binnen 6 weken na dagtekening van het gewezen besluit in bezwaar of beroep te gaan. Zekerheid hierover kan op dit moment niet worden gegeven. Indien uw situatie 1 op 1 zou worden gelijkgesteld met de reeds beoordeelde kwesties, dan zou u mogelijk geen aanspraak kunnen doen op de hiervoor aangehaalde uitzondering, mede gelet op de beperkte werking van de uitzondering. Zekerheid hierover valt in een gerechtelijke procedure pas echt te verkrijgen. Met vriendelijke groet, Mevrouw mr. G van Lent
Het standpunt van het UWV is juist. Uw aanspraak op de vroegpensioenuitkeringen is ontstaan als gevolg van uw scheiding en de toekenning van deze aanspraken aan u. Voor de toepassing van de WW heeft u een bron van inkomen. Deze inkomsten worden verrekend met uw WW uitkering.
Deel deze vraag
Social buttons: 
Vind voor mij de juiste advocaat
U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?