Nieuwe vraag in Arbeid & Inkomen
Gevraagd door M. - 3 jaar en 8 maanden geleden
1 reactie
Uitzonderingen WWZ tijdelijk contract
Goedendag, Ik ben ondertussen bijna 13 jaar in dienst bij mijn huidige werknemer. Na 10 jaar een contract voor onbepaalde tijd te hebben gehad heb ik vanaf augustus 2013 vrijwillig een arbeidsovereenkomst met vrijwillige prestatieplicht. Vanaf 31 december 2015 verloopt mijn 3e achtereenvolgende arbeidsovereenkomst met uitgestelde plicht. Mijn werkgever wil mij graag houden als werknemer maar kan mij door omstandigheden geen vast contract aanbieden. Ik heb echter ook geen behoefte aan een vast contract en werk liever met een tijdelijk contract. Vanwege de WWZ is mijn werkgever dus genoodzaakt om mij minimaal een half jaar niet te kunnen laten werken. Ik ben als werknemer nu de dupe van deze wet terwijl hij ontstaan is om de werknemer te beschermen. Volgens mij kan ik niets anders doen dan accepteren om minimaal een half jaar niet te mogen werken voor mijn huidige werkgever. Of zijn er nog uitzonderingen op de wet?
U hebt via De Advocatenwijzer de vraag voorgelegd of het mogelijk is om met uw werkgever afspraken te maken ter doorbreking van de ketenregeling, welke regeling maakt dat na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dient te worden gesloten. In het huidige artikel 7:668a BW is bepaald: Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:  a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;  b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Vóór 1 juli 2015 mochten de tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar over een periode van maximaal 36 maanden opvolgen. Uw overeenkomst komt na 1 juli 2015 te vervallen. Per de vervaldatum geldt voor u het nieuwe recht. Indien de tijdelijke arbeidsovereenkomst welke u per augustus 2013 bent aangegaan een ander karakter kent dan voorgaande vaste arbeidsovereenkomst, is er per augustus 2013 een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen welke maximaal drie maal mag worden verlengd. Een arbeidsovereenkomst met vrijwillige prestatieplicht kan inhouden dat bij iedere oproep opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat. Na drie oproepen ontstaat in dat geval een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is overigens geheel afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst dat u bent aangegaan. Let op! Indien u feitelijk dezelfde werkzaamheden hebt voortgezet na de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is mogelijk de keten van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten niet doorbroken en hebt u al die tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd behouden. In uw geval zal de arbeidsovereenkomst welke wordt gesloten na 31 december 2015 er in ieder geval een voor onbepaalde tijd zijn, omdat in dat geval zowel de 24 maanden zijn overschreden, als ook meer dan drie arbeidscontracten elkaar hebben opgevolgd. Ervan uitgaand dat uw tijdelijke arbeidsovereenkomst per 31 december 2015 eindigt, dient u er op bedacht te zijn dat werkgever en werknemer niet met elkaar kunnen afstemmen dat toch geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt. Het is niet mogelijk om afwijkende afspraken te maken, zo heeft de Hoge Raad bepaald. Dit zou namelijk het dwingende recht opzij zetten, hetgeen niet is toegestaan. De enige uitzondering welke op deze wetgeving geldt, is wanneer bij CAO is bepaald dat meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten (meer in aantal of in duur) elkaar op mogen volgen. U dient dus na te gaan of er een CAO van toepassing is verklaard en of hierin afwijkende afspraken zijn gemaakt over de ketenregeling. Indien u er op staat dat er geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt – mits deze niet reeds tot stand is gekomen-, dan dient u zes maanden en één dag uit dienst te gaan om hierna terug te keren, waarna opnieuw een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten tot stand kan komen. Ook het voortzetten van de arbeidsovereenkomst via bijvoorbeeld een uitzendbureau doorbreekt de keten niet. Met vriendelijke groet, G.S. de Haas
Deel deze vraag
Social buttons: 
Vind voor mij de juiste advocaat
U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?