Corporate Law, bedrijfsadvies en advocatuur

Gemiddelde kantoor beoordeling

Company rates: 
4.6

Average: 4.6 (1 vote)

Lees beoordelingen

Tarieven

Tarief van €148.75
Tarief tot €148.75

Adres

Grotestraat 187a
7607 CL Almelo
0546-890110

www.corporatelaw-advisers.com
geo: 

Bedrijfssamenvatting

Kantoor samenvatting: 
Rechtsbijstand aan particulieren met focus op: - Arbeidsrecht en Ontslagrecht (Arbeidsongeschiktheid, Loon en Ontslag) - Socialezekerheidsrecht (Arbeidsongeschiktheid, Uitkering en Wmo) Daarnaast ook voor juridische problemen met uw huurwoning, koopwoning en incasso. Juridische diensten voor bedrijven op gebied van: - Arbeidsrecht en Ontslagrecht - Privacyrecht - Ondernemingsrecht - ICT-recht

Kantoorgegevens

KantoornaamCorporate Law, bedrijfsadvies en advocatuur Aantal advocaten1 AdresGrotestraat 187a Postcode7607 CL PlaatsAlmelo Telefoonummer0546-890110 Websitewww.corporatelaw-advisers.com
RechtsgebiedenArbeidsrecht TalenEngels TarievenVan €148.75
Tot €148.75 ex btw
Overige kostenKantoorkosten % uutarief
Reiskosten € per k/m
Advocaten
Corporate Law, bedrijfsadvies en advocatuur
Arbeidsrecht, Bestuursrecht
4.6

Blog
16 december 2015 door Saskia Van de Griek

Het arbeidsrecht en ontslagrecht is aanzienlijk gewijzigd in 2015 met een nieuwe wet. De nieuwe wet heet ‘Wet Werk en Zekerheid’ (WWZ). Een concurrentiebeding of relatiebeding mag niet meer zomaar in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen.

 

In een vast contract wel; in een tijdelijk contract niet (tenzij)
Tot voor kort was het heel gebruikelijk dat een werkgever een concurrentiebeding opnam in een arbeidscontract. Ook in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Volgens de nieuwe regels mag dat wel in een vast contract. Maar in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag dat niet meer. Er is een uitzondering. Een concurrentiebeding (waaronder een relatiebeding) mag alleen nog in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen als er een “zwaarwegend bedrijfsbelang of dienstbelang” is die het beding noodzakelijk maakt. D

16 december 2015 door Saskia Van de Griek

Het arbeidsrecht en ontslagrecht is aanzienlijk gewijzigd in 2015 met een nieuwe wet. De nieuwe wet heet ‘Wet Werk en Zekerheid’ (WWZ). Uw werkgever moet u nu op tijd meedelen of hij uw tijdelijke contract wil verlengen of niet. Als hij dat niet op tijd doet, heeft u recht op een boete.


De aanzegplicht

Vanaf 2015 heeft de werkgever een aanzegplicht. Als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft moet uw werkgever een maand voor afloop van het contract u een brief sturen. In de brief moet uw werkgever u meedelen of hij uw arbeidscontract wel of niet wil verlengen. Als hij het wel wil verlengen moet hij ook de voorwaarden voor het verlengde contract vermelden. Dus of het contract dezelfde inhoud zal hebben of gewijzigd wordt.


Bij arbeidscontracten vanaf zes maanden

De aanzegpli

Vraag & antwoord
Relatiebeding ex-klanten
1 februari 2016 door Saskia Van de Griek
Hallo, Het gaat in dit geval om een samenwerkingsovereenkomst en niet om een arbeidsovereenkomst. Het 'gewone' contractenrecht is hierop van toepassing. Partijen mogen in beginsel afspreken wat zij willen. Niet alleen de letterlijke tekst van het contract is van belang, maar ook wat partijen verder hebben afgesproken en wat zij mochten verwachten...
Kostendelersnorm
23 november 2015 door Saskia Van de Griek
Hallo, De sociale dienst doet divers onderzoek en kan op basis van verschillende gegevens de conclusie trekken dat je bij je moeder woont, ook al ben je daar niet ingeschreven. De sociale dienst hoeft dit dus niet eerst te bewijzen. Vermoedens die onderbouwd worden door onderzoek zijn in principe voldoende. Tegen het besluit kun je (jouw moeder) bezwaar...
Documenten
5 november 2015 door Saskia Van de Griek
Per 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens uitgebreid met een meldplicht bij datalekken en de bevoegdheid aan het College Bescherming Persoonsgegevens (dan: Autoriteit Persoonsgegevens) om boetes op te leggen. De maximale boete is EUR 810.000. Voldoende reden dus om goed te kijken of persoonsgegevens in uw organisatie voldoende beveiligd zijn en er ook conform de wettelijke regels mee wordt omgegaan. Kortom: bent u ‘compliant’? Inhoudsopgave: 1 Passende technische en organisatorische maatregelen 2 Per 1 januari 2016: Meldplicht datalekken 3 Wat is een datalek? 4 Voorbeelden van datalekken 5 Hoge boete overtreding meldplicht datalekken 6 Richtsnoeren meldplicht datalekken 7 Zorg dat uw organisatie compliant is
4 november 2015 door Saskia Van de Griek
Je ziet vaak dat twee (of meer) mensen een samenwerkingsverband aangaan, maar niet alleen met een samenwerkingscontract of in een vennootschap onder firma. Ook kan een samenwerking gestart worden in een besloten vennootschap (BV). Beide partners nemen dan (meestal) de helft van de aandelen en beiden worden directeur van de vennootschap. Als u met uw partner op één lijn zit is er niets aan de hand. Is dat niet (meer) het geval, dan gaat het al snel mis. Wat kunt u doen als u en uw partner er niet meer samen uitkomen en u de samenwerking wilt stoppen? 1. Beëindiging van de samenwerking door overdracht aandelen 2. Beëindiging van de BV door ontbinding 3. Beëindiging van de BV door faillissement 4. En wat uw zakenpartner niet meewerkt?