Orde zet rem op modernisering en kwaliteitsverbetering advocatuur

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft aangekondigd tuchtrechtelijke maatregelen te nemen wanneer advocaten in zee gaan met ‘koppelsites’, websites die een brug slaan tussen cliënt en advocaat.  Met deze aankondiging zet de Orde een rem op de modernisering en kwaliteitsverbetering van de advocatuur. De Advocatenwijzer helpt consumenten en bedrijven bij het vinden van de juiste advocaat. Kleine en middelgrote advocatenkantoren kunnen zich op de website profileren en zijn op die manier makkelijker vindbaar voor rechtzoekenden. De advocatuur wordt zo toegankelijker en transparanter. En dat is hard nodig, want 50% van de rechtzoekenden zoekt zijn of haar advocaat online. Maar advocaten die op deze manier klanten werven, lopen nu het risico om voor de tuchtrechter te worden gesleept. Want volgens de Orde strookt deze manier van werken niet met Gedragsregel 2 lid 2, die bepaalt dat een advocaat geen beloning of provisie mag toekennen of ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. De advocaat moet namelijk vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in het geding komen. Broodnodige vernieuwing Als online marktplaats hebben we jaren moeten opboksen tegen de grote terughoudendheid van advocaten om deel te nemen aan ons platform, aangezien de Orde geen uitspraak deed over de mate waarin nieuwe marketingmethoden via internet zich verdragen met Gedragsregel 2 lid 2. Zonder enige ruggenspraak met de koppelsites en advocaten, is die uitspraak er nu wel. En zaait, naar ons inzicht, op deze manier alleen maar meer onrust en verwarring. Het standpunt betekent de doodsteek voor broodnodige vernieuwing. De Advocatenwijzer bestaat juist om rechtzoekenden de weg te wijzen door het juridische landschap. Dit gebeurt objectief; op basis van bijvoorbeeld gevalideerde cliëntreviews, prijs, locatie of rechtsgebied van de advocaat. De rechtzoekende heeft altijd de vrije keuze uit meerdere advocaten. De advocaat betaalt, onafhankelijk van het aantal leads, een vast bedrag per maand waarmee hij of zij zich kan profileren op de website en cliënten kan werven. In principe niet anders dan een advertentie via Google, LinkedIn, Facebook of in een magazine. Zijn onafhankelijkheid en vrijheid komen niet in het geding. Wel hebben wij besloten ons proefpakket, waarbij de advocaat pas betaalde als hij de zaak had, af te schaffen. De website is inmiddels aangepast. Transparantie Met De Advocatenwijzer maken we de advocatuur meer transparant, iets wat hard nodig is. Uit onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt namelijk dat de advocatuur wordt bestempeld als een ‘onbetrouwbare doelgroep’. Met haar standpunt negeert de Orde de belangen van een grote groep rechtzoekenden, die simpelweg meer behoefte heeft aan transparantie, duidelijkheid over prijzen en wil weten met welke advocaat zij het beste in zee kan gaan. Nuancering Toch valt het verschil tussen het starre standpunt in de nieuwsbrief en de nuancering van de Amsterdamse deken, Pieter van Regteren Altena, op. “Het staat advocaten vrij om hun diensten onder de aandacht van cliënten te brengen, ook via een website. Een vast bedrag per click of per maand is geen probleem. Wat niet mag is dat een advocaat de beheerder van de website een vast bedrag betaalt dat afhankelijk is van de declaratie aan de cliënt”, aldus van Regteren Altena in het FD. Ook in een later bericht op de website van Amsterdamse Balie Bulletin nuanceert hij het standpunt. “Dat de aankondiging tot handhaving tot vragen leidt is logisch. Dat geldt, gegeven de regelgeving, in mijn visie, minder voor de verontwaardiging die deze aankondiging heeft opgeroepen. De dekens staan open voor overleg indien een advocaat zelf vragen heeft of een wijze van het onder de aandacht brengen van zijn diensten in overeenstemming is met de regelgeving.” Discussie De komende periode zal blijken hoe deze kwestie zich verder gaat ontwikkelen. Om meer duidelijkheid te scheppen heeft de NOvA een Q&A op de website geplaatst. Vanuit de beroepsgroep en de koppelwebsites klinkt met name verontwaardiging. Ook wij zijn derhalve verontwaardigd dat de Orde initiatieven, die een positieve bijdrage leveren aan het tanende imago van de doelgroep, ondermijnd. De Advocatenwijzer overweegt dan ook de discussie met De Orde aan te gaan, ook al zijn de directe gevolgen voor onze onderneming beperkt. Het is onze missie om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de advocatuur. We zijn bezorgd over de gevolgen die de uitspraak zal hebben voor de positie van rechtzoekenden en zien het als onze plicht om in het geweer te komen tegen de uitspraak.  

Gerelateerde berichten

Iemand had een mooie infographic gemaakt over beeldgebruik volgens het Amerikaanse auteursrecht. Prachtig schema, veel informatie. Maar Amerikaans....

Deel dit nieuws artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?