ZIPPRO & MEIJER Advocaten

Gemiddelde kantoor beoordeling

Company rates: 
3.9

Average: 3.9 (1 vote)

Lees beoordelingen

Tarieven

Tarief van €225
Tarief tot €225

Adres

De Cuserstraat 93
1081CN Amsterdam
+31 20 894 9174

http://www.zippromeijer.com/
geo: 

Bedrijfssamenvatting

Kantoor samenvatting: 
ZIPPRO & MEIJER is een gespecialiseerd advocatenkantoor op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en aanbestedingsrecht. De advocaten van ZIPPRO & MEIJER zijn tevens erkende specialisten op het gebied van kartelschade (civielrechtelijke follow on procedures bij schending van het mededingingsrecht), overheidsaansprakelijkheid, mededingingsrecht en staatssteun. Bij ZIPPRO & MEIJER is een combinatie van praktijkervaring en specialistische juridische kennis aanwezig.

Kantoorgegevens

KantoornaamZIPPRO & MEIJER Advocaten Aantal advocaten2 AdresDe Cuserstraat 93 Postcode1081CN PlaatsAmsterdam Telefoonummer +31 20 894 9174 Websitehttp://www.zippromeijer.com/
Rechtsgebieden Talen TarievenVan €225
Tot €225 ex btw
Overige kostenKantoorkosten % uutarief
Reiskosten € per k/m
Advocaten
ZIPPRO & MEIJER Advocaten
Verbintenissenrecht, Procesrecht
3.8

ZIPPRO & MEIJER Advocaten
Aansprakelijkheidsrecht, Ondernemingsrecht
4

Blog
23 december 2014 door Rogier Meijer

Van een toezichthouder wordt verwacht dat hij zich op een zorgvuldige manier van zijn toezichthoudende taken kwijt. Ondanks de aanwezigheid van toezicht kan er uiteraard toch iets mis gaan. De vraag rijst vervolgens of de toezichthouder iets valt te verwijten en aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade. Onder meer als gevolg van de bankencrisis en opvolgende financiële crisis is er veel aandacht voor het (dis)functioneren van financiële toezichthouders. Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandse Bank (DNB) worden in verschillende procedures verweten steken te hebben laten vallen bij het toezicht op de bankensector.

 

Zo heeft de Hoge Raad zich onlangs uitgelaten over de aansprakelijkheid van AFM in een procedure van een depositohouder tegen de AFM. Het ging in deze zaak om achtergestelde deposito’s van DSB Bank die niet v

2 maart 2015 door Rogier Meijer

Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht gaat uit van een relatieve onrechtmatigheid. Dit houdt in dat het enkele feit dat iemand een rechtsnorm schendt met als gevolg dat bepaalde personen schade lijden, nog niet direct betekent dat de normschender aansprakelijk is jegens al deze benadeelden. Er bestaat slechts aansprakelijkheid als de schadeveroorzaker jegens de specifieke benadeelde personen onrechtmatig heeft gehandeld (het relativiteitsbeginsel). Nu ligt het voor de hand dat als iemand het recht met voeten treedt en er een causaal verband bestaat tussen deze normschending en de schade die bepaalde personen hebben geleden, deze schade dient te worden vergoed. Dat is in de verreweg de meeste gevallen ook zo. Desondanks doen zich situaties voor waar het voornoemde relativiteitsbeginsel roet in het eten gooit voor benadeelden. De laatste jaren zijn hier verschillende voorbeelden van t

Vraag & antwoord
Niet beschikbaar.
Documenten
Helaas zijn er nog geen blogs aanwezig...