Personeel

Voorbeeldbrief aanzegging beoogde voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers wettelijk verplicht om de werknemer tijdig schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit geldt alleen voor contracten waarin geen zogeheten uitzendbeding is opgenomen en die een van tevoren afgesproken (vaste) looptijd hebben van 6 maanden of langer. Ook moet er geen sprake zijn van een (al dan niet opvolgende) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die in afwijking van de normale regels moet worden opgezegd volgens de daarvoor geldende procedures: dit soort overeenkomsten eindigt namelijk niet automatisch, ook niet als het einde ervan is aangezegd door middel van een aangetekende brief.

 

Aanzegverplichting

De verplichting houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt moet informeren over de verdere gang van zaken, namelijk:

  1. of de arbeidsovereenkomst wel of niet zal worden voortgezet;
  2. als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten, dan moet de werkgever tevens aangeven onder welke voorwaarden hij dat wil doen.

 

Gebruik van de voorbeeldbrief

De hier bijgevoegde voorbeeldbrief is bedoeld om te gebruiken indien op een werkgever een aanzegverplichting rust op grond van artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek en hij de met een werknemer aangegane arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil voortzetten. Houdt u er rekening mee dat de brief een voorbeeld is en mogelijk niet helemaal aansluit op uw situatie. Het opstellen van een dergelijke brief is maatwerk. Laat u daarom altijd eerst juridisch informeren of deze brief geschikt is in uw situatie of dat de brief eventueel aangepast moet worden, vóórdat u gebruik maakt van het voorbeeld.  

De voorbeeldbrief is in ieder geval niet geschikt om te gebruiken in de situatie dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wil voortzetten. Op die situatie is deze voorbeeldbrief niet afgestemd.   

In de voorbeeldbrief "aanzegging beoogde voortzetting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd" zijn de volgende aspecten opgenomen: 

  • voortzetting onder dezelfde voorwaarden, waarvan uiteraard afgeweken kan worden (andere duur en/of voorwaarden);
  • een duidelijke (schriftelijke) wijze waarop de werknemer aan kan geven akkoord te kunnen gaan met voortzetting. Wordt dit niet zo verwoord, dan kunnen misverstanden ontstaan over de vraag of de werknemer nu wel of niet de beoogde verlenging onder de gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd. Tenzij een schriftelijke acceptatie als voorwaarde is gesteld, kan acceptatie namelijk ook blijken uit andere gedragingen van de werknemer dan een handtekening.
  • een duidelijke reactietermijn: ook hiermee voorkomt u onduidelijkheid over de vraag of de werknemer wel of niet akkoord is met voortzetting; 
  • de mogelijkheid om de voortzetting vast te leggen in een nieuwe arbeidsovereenkomst (die dan wel dezelfde voorwaarden moet hebben als waarnaar in de brief wordt verwezen);
  • de mogelijkheid om een eventueel bestaand concurrentiebeding (ook) mee te nemen in de nieuwe (voortgezette)  arbeidsovereenkomst. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met Attila Tavasszy. Lees ook zijn blog "Tips over de aanzegverplichting bij tijdelijke contracten" en laat u indien nodig verder adviseren. Er is ook een voorbeeldbrief "Aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd".

Direct downloaden? Vul uw gegevens in en wij mailen u het document.
Voornaam

Achternaam

Emailadres

Schrijf mij ook in voor de nieuwsbrief
Vergeet u niet in te schrijven voor de nieuwsbrief!
Ontvang elk kwartaal juridisch nieuws & handige tips.

Gerelateerde berichten

Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers wettelijk verplicht om de werknemer tijdig schriftelijk te informeren over het al dan niet...

Sinds 1 januari 2015 moet een werkgever een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werknemer schriftelijk...

Deel dit document

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!

Over de Advocatenwijzer

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.