Bedrijf
5 november 2015
Per 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens uitgebreid met een meldplicht bij datalekken en de bevoegdheid aan het College Bescherming Persoonsgegevens (dan: Autoriteit Persoonsgegevens) om boetes op te leggen. De maximale boete is EUR 810.000. Voldoende reden dus om goed te kijken of persoonsgegevens in uw organisatie voldoende beveiligd zijn en er ook conform de wettelijke regels mee wordt omgegaan. Kortom: bent u ‘compliant’? Inhoudsopgave...Lees meer
Bedrijf
4 november 2015
Je ziet vaak dat twee (of meer) mensen een samenwerkingsverband aangaan, maar niet alleen met een samenwerkingscontract of in een vennootschap onder firma. Ook kan een samenwerking gestart worden in een besloten vennootschap (BV). Beide partners nemen dan (meestal) de helft van de aandelen en beiden worden directeur van de vennootschap. Als u met uw partner op één lijn zit is er niets aan de hand. Is dat niet (meer) het geval, dan gaat het al snel mis. Wat kunt u doen...Lees meer
Bedrijf
4 november 2015
Uit een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 18 juni 2014 bleek dat grote voorzichtigheid is geboden met het verlenen van décharge aan bestuurders. In beginsel geldt décharge van een bestuurder als een kwijting van eventuele interne aansprakelijkheid. Deze kwijting geldt in beginsel ten aanzien van het beleid van de bestuurder voor zover dat blijkt uit de jaarrekening. In deze zaak had een (feitelijk) bestuurder geld van de vennootschap gebruikt om zijn eigen...Lees meer
Bedrijf
4 november 2015
U kunt het zo gek niet bedenken of u verkeert als ondernemer in een situatie waarin u een afspraak maakt. Sommige afspraken legt u niet vast omdat deze niet zo belangrijk zijn en andere niet omdat de financiële belangen klein zijn. Dat is niet zo vreemd en meestal ook niet schadelijk. Immers, als u voor iedere afspraak een contract zou laten opmaken, kost u dat veel tijd en ook veel geld. Echter, het komt helaas nog heel vaak voor dat mensen een samenwerking aangaan en...Lees meer
Intellectueel Eigendom
4 november 2015
In het whitepaper “Directie IT onderneming onderschat het risico van een rechtszaak bij conflict met een klant!” heeft u kunnen lezen dat het risico van een IT bedrijf om een juridische procedure of juridisch conflict te krijgen groot is en in de IT branche wordt onderschat. En dat de kosten van dergelijke conflicten aanzienlijk zijn. In het whitepaper “Waarom algemene leveringsvoorwaarden IT onderneming niet beschermen bij conflicten” is uitgelegd dat (...Lees meer
Intellectueel Eigendom
4 november 2015
In het whitepaper “Waarom algemene leveringsvoorwaarden IT onderneming niet beschermen bij conflicten” heeft u kunnen lezen dat algemene leveringsvoorwaarden alleen niet voldoende bescherming bieden aan IT bedrijven. En veel overleg met de klant, alles schriftelijk vastleggen, en een aansprakelijkheidsverzekering ook niet. Dit komt doordat het voorkomen van conflicten veel belangrijker is dan het enkele afdekken van de juridische gevolgen ervan. In dit whitepaper leest u...Lees meer
Intellectueel Eigendom
4 november 2015
In het whitepaper “Directie IT onderneming onderschat het risico van een rechtszaak bij conflict met een klant!” heeft u kunnen lezen dat het risico van IT bedrijven op een rechtszaak enorm is, dat conflicten ontstaan door de menselijke natuur, ze grote financiële problemen veroorzaken, en dat de IT directie persoonlijk aansprakelijk kan zijn voor kosten en schade hierdoor. In de IT branche worden diverse ‘oplossingen’ gehanteerd om conflicten en juridische...Lees meer
Intellectueel Eigendom
4 november 2015
Twee miljoen rechtszaken in 2013 Twee miljoen rechtszaken worden er ongeveer gestart in 2013 in Nederland, volgens de Raad voor de Rechtspraak. Dat is 6% meer dan vorig jaar. Het aantal puur zakelijke procedures zal ongeveer 705.000 zijn. Per 2013 zijn er 57.194 IT bedrijven in Nederland geregistreerd (een toename van 6% sinds 2012), 2.36% van het totale aantal bedrijven. Bij benadering levert dat al snel 165.000 rechtszaken per jaar op, alleen al...Lees meer
Arbeid & Inkomen
4 november 2015
In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit. Niet het behoud van dezelfde baan staat centraal, maar het behoud van werkgelegenheid en doorstroom staat centraal. De nieuwe wet heet: de Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste veranderingen voor werknemers beschrijf ik zo kort mogelijk in dit document. De wijzigingen gelden per 1 januari 2015, per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016....Lees meer
Personeel
4 november 2015
In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit. Niet het behoud van dezelfde baan staat centraal, maar het behoud van werkgelegenheid en doorstroom staat centraal. De nieuwe wet heet: de Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste veranderingen en te nemen maatregelen beschrijf ik zo kort mogelijk in dit document. De wijzigingen gelden per 1 januari 2015, per 1 juli 2015 en per 1 januari 2016....Lees meer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?