Familie & Relatie
Anjana Bissumbhar
10 december 2015
Het onderwerp dat regelmatig aan de orde komt in mijn praktijk is de omgangsregeling tussen grootouders en kleinkind. Er wordt wel eens gezegd dat grootouders geen rechten hebben. Is dat zo? Grootouders spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van hun kleinkind. De grootouders fungeren heel vaak als oppas. Hierdoor zien zij hun kleinkind vaker. Maar wat nu als het kleinkind ineens geen...Lees meer
Particulier
Geert de Haas
10 december 2015
Wellicht loopt u weleens ergens tegenaan waarvan u eigenlijk vindt dat het op die manier niet behoort te gaan, maar waarvan u geen melding durft te maken. Denk bijvoorbeeld aan misstanden in de zorg of achterdeurtjes bij uw werkgever. Een aantal Tweede Kamerleden wil ernstige maatschappelijke misstanden wegnemen, wat niet altijd mogelijk is zonder klokkenluiders; personen die ernstige...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Jacqueline Lauwen
9 december 2015
Uitgangspunt bij werkgeversaansprakelijkheid (toepassing van artikel 7:658 BW) is dat de werknemer die zijn werkgever (op grond van lid 2 van die bepaling) aanspreekt, dient te stellen (en bij gemotiveerde betwisting dient te bewijzen) dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden en dat een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en de uitoefening van de...Lees meer
Familie & Relatie
Mark van Essen
9 december 2015
De kinderalimentatie vormt al een aantal maanden het onderwerp van gesprek onder advocaten en juristen. Er bestond namelijk discussie over de wijze waarop de hoogte van de maandelijkse alimentatie dient te worden berekend. De een was van mening dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop bij de behoefte dienen te worden meegerekend, de ander was van mening dat dit juist niet mocht....Lees meer
Familie & Relatie
Sieta Autar - Matawlie
9 december 2015
In beginsel kan men niet meer worden aangesproken voor de schulden van de nalatenschap, indien men als potentiële erfgenaam de nalatenschap van de overleden verwerpt. Voor uitvaartkosten geldt er echter een andere regeling. In dit kader verwijs ik naar het volgende wetsartikel dat hier van belang kan zijn.   Het artikel Artikel 22 van de Wet op de lijkbezorging...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Paul Snijders
9 december 2015
Uit een uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 oktober 2015 blijkt hoe belangrijk de adviezen van de bedrijfsarts zijn en wat de risico’s zijn als de zieke werknemer zich, om met de werkgever een beëindigingsregeling te treffen, formeel beter meldt. Ook blijkt uit deze uitspraak hoe voorzichtig een werkgever moet zijn met een zieke werknemer die geen juridische bijstand geniet....Lees meer
Arbeid & Inkomen
Paul Snijders
9 december 2015
De schade voor een werkgever bij een ontslag op staande voet dat door de rechter niet wordt geaccepteerd, kan aanzienlijk zijn, ook als de werknemer daar niet meer wil werken. De werknemer kan dan schadevergoeding eisen die blijkens onderstaande uitspraak aardig kan oplopen. Schorsing De werknemer was sinds 2011 bij de werkgeefster in dienst als sloper. Hij was op 4 juni 2015 ...Lees meer
Paul Snijders
9 december 2015
Volgens de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen mag een Nederlandse financiële instelling per 7 februari 2015 geen vertrekvergoedingen meer toekennen die hoger zijn dan een jaarsalaris. Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 oktober 2015 echter bepaald dat een beëindigingsvergoeding van € 450.000,00 aan een werknemer moet worden betaald, veel hoger dan toegestaan. Vaststellingsovereenkomst...Lees meer
Consument & Geld
Melanie Hermes
2 december 2015
Haast alles is tegenwoordig te verzekeren. Natuurlijk hebt u een inboedelverzekering, rijdt u in een verzekerde auto rond en waarschijnlijk hebt u een levensverzekering afgesloten bij de financiering van uw woning. Maar wat is het gevolg wanneer u door de vele verzekeringen welke u hebt gesloten het overzicht kwijt bent en u daarom bent vergeten uw schade te claimen? Kan dit alsnog wanneer u uw...Lees meer
Personeel
Saskia Van de Griek, VDG advocatuur
2 december 2015
Sinds het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer in rechtszaken, maar de transitievergoeding. In bijzondere gevallen kan er ook een billijke vergoeding worden toegekend. Wat vinden de kantonrechters er tot nu toe van? De Kantonrechter in Den Bosch (1 september 2015) vond dat de werkgever ernstig verwijtbaar had...Lees meer

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.