Arbeid & Inkomen
Ronald Verheij
19 januari 2016
De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 (gefaseerd) in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het pensioenbewustzijn van deelnemers te vergroten. De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor de rol en de zorgplicht van de werkgever. Zo krijgt de werkgever een grotere verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie met zijn werknemer(s). Dit betekent onder meer dat de...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Kees-Pieter Dekker
17 januari 2016
Het nieuwe arbeidsprocesrecht dat op 1 juli 2015 in werking is getreden kent de mogelijkheid dat een rechter (ook in hoger beroep) het "herstel van de arbeidsovereenkomst" uitspreekt. Voor de werknemer is dat mooi omdat de werkgever dan verplicht wordt om de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Voor de werkgever is dat minder leuk omdat de...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Ronald Verheij
15 januari 2016
In deze zaak gaat het om de cao voor de Technische Groothandel op grond waarvan de werknemer deelnam aan een VUT-regeling (VUtech) en een vroegpensioenregeling (VPtech).   De werknemer beroept zich op dwaling Op grond van het reglement van de VPtech gaat het vroegpensioen in op het moment dat de werknemer, na het bereiken van de vroegpensioendatum van 61 jaar, niet langer in dienst is van...Lees meer
Arbeid & Inkomen
14 januari 2016
U zult als werkgever vast de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) nog kennen. De WAA maakte het mogelijk voor werknemers om een verzoek te doen om meer, of juist minder uren te gaan werken. Sinds 1 januari 2016 heeft de WAA plaats gemaakt voor een nieuwe wet: de Wet flexibel werken. Wat is er voor u veranderd?   De Wet flexibel werken beoogt een cultuuromslag De wetgever...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Nadine van der Slot
13 januari 2016
Werknemers worden met behulp van schijnconstructies veelvuldig onderbetaald. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Om dit tegen te gaan zijn maatregelen genomen met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De WAS – die inmiddels bijna volledig in werking is getreden – heeft grote gevolgen voor u wanneer u personeel inleent. Welke maatregelen hebben de grootste gevolgen?...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Denise Achenbach
12 januari 2016
Het ontslag op staande voet heeft tot op heden meerdere malen geleid tot uiteenlopende rechtspraak. Bij de beantwoording van de vraag of een ontslag op staande voet terecht is weegt de kantonrechter alle omstandigheden van het geval af. In die belangenafweging worden ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer betrokken. De rode draad in de rechtspraak is dat beperkte verstandelijke...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Claudia van Hunsel
12 januari 2016
In een recent door ons behandelde procedure heeft de kantonrechter te Gouda een premievordering van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid afgewezen. De kantonrechter volgde het door ons gevoerde verweer dat de vordering door verloop van vijf jaren was verjaard. In lijn met eerdere uitspraken overwoog de kantonrechter dat alle periodieke vorderingen, die betaalbaar zijn bij het...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Denise Achenbach
11 januari 2016
De proeftijd biedt werkgevers de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De opzegverboden zoals gedurende ziekte en gedurende zwangerschap zijn in beginsel niet van toepassing in de proeftijd. Discriminatoire ontslagen, zoals opzegging vanwege de zwangerschap, zijn wel verboden en kunnen misbruik van bevoegdheid opleveren. In dat geval kan de...Lees meer
Zakelijk
Harjo Bakker
11 januari 2016
In de zomer van 2015 schreef ik het artikel Turbo-liquidatie of faillissement: wat wordt het?” In het artikel behandelde ik het verzet door curatoren tegen een faillietverklaring waarbij zij zelf als curator zijn aangesteld....Lees meer
Arbeid & Inkomen
Ronald Verheij
8 januari 2016
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 29 september 2015 aangenomen door de Eerste Kamer en is per 1 januari 2016 in werking getreden. De wet bevat enerzijds maatregelen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moeten bevorderen en anderzijds maatregelen die moeten voorkomen dat jongere werknemers door AOW-gerechtigde werknemers van de arbeidsmarkt worden verdrongen....Lees meer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.