Vastgoed & Bouwen

Wanneer is een stichting een bestuursorgaan?

Minou Woestenenk
25 September 2014
GRATIS KENNISMAKING
Er zal veel over worden geschreven: onze (aller)hoogste bestuursrechter, de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 17 september 2014 twee belangrijke uitspraken gedaan over het begrip ‘bestuursorgaan’ in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een beknopte uitleg. De 3 B’s: bestuursorgaan, belanghebbende, besluit Het begrip ‘bestuursorgaan’ (artikel 1.1 Awb) is net als de begrippen ‘belanghebbende’ (artikel 1.2 Awb) en ‘besluit’ (artikel 1.3 Awb) een van de centrale begrippen in het bestuursrecht. Welke bestuursorganen zijn er? Er zijn twee groepen. De eerste groep bestaat uit ‘organen, die krachtens publiekrecht zijn ingesteld’, oftewel gemeente, provincie, waterschap, belastingdienst, UWV, etc. De tweede groep bestaat uit personen of colleges ‘met enig openbaar gezag bekleed’; die groep is moeilijker te vatten, want dat kan variëren van de Stichting Nationale Hypotheek Garantie (die beslist over hypotheekgaranties) tot Argonaut BV (die beslist over kilometerbudgetten voor gehandicapten). Ook voor subsidies op allerlei gebied kan het essentieel zijn om te weten of u te maken hebt met een bestuursorgaan. Waarom is het belangrijk om te weten wie bestuursorgaan is? Een bestuursorgaan moet zich aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur houden. Zo moet het besluiten zorgvuldig voorbereiden en deugdelijk motiveren. Er moet dus een goede belangenafweging zijn. Het bestuursorgaan mag zijn bevoegdheden niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. Het bestuursorgaan moet gelijke gevallen gelijk behandelen en mag niet in strijd met het willekeurbeginsel handelen. Verder moet het in de gaten houden dat de nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Het is belangrijk om te weten of je te maken hebt met een bestuursorgaan, omdat een bestuursorgaan besluiten neemt waartegen bezwaar en/of beroep mogelijk is (met bijbehorende strenge termijnen, die niet overschreden mogen worden). Het bestuursorgaan moet zich houden aan de genoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De bestuursrechter doet uitspraak over conflicten tussen burgers en bedrijven aan de ene kant en het bestuursorgaan aan de andere kant. Luidt de conclusie dat er géén sprake is van een bestuursorgaan? Dan moet degene die wil protesteren ofwel onderhandelen ofwel naar de civiele rechter en gelden er bovendien geen speciale beslistermijnen. Wat heeft de Afdeling gezegd in die uitspraken op 17 september? Organen van privaatrechtelijke rechtspersonen (bv. stichtingen of BV’s) die uitkeringen of financiële voorzieningen verstrekken, zijn bestuursorganen als de overheid
  1. de criteria voor het verstrekken van die uitkeringen of voorzieningen in beslissende mate bepaalt én
  2. die in overwegende mate financiert.
Het wel of niet uitoefenen van een overheidstaak of publieke taak is geen aparte eis om te komen tot het stempel ‘bestuursorgaan’. Uit de inhoudelijke en financiële band tussen bedoeld rechtspersoon en een of meer bestuursorganen volgt dat de bestuursorganen een bepaalde taak op zich hebben genomen.  
Minou Woestenenk
Ik ben bewust 'anders' dan andere advocaten. Lees maar. Woestenenk Legal is 'de advocaat die naar u toe komt' ! Omdat ik problemen oplos op het gebied van omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening), is het al jaren mijn gewoonte om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan kijken. Ik ben dat namelijk al sinds 1991 gewend te doen in mijn rol als bedrijfsadviseur, ambtenaar en politica. Vaak zie ik dingen die mij (nog) niet verteld zijn en/of niet op tekening staan en/of niet duidelijk uit het verhaal van de cliënt naar voren zijn gekomen, maar die wél juridisch van belang zijn. Maar ook als een ambtenaar ten onrechte ontslagen is, of als een uitkeringsgerechtigde mij heeft gevraagd hem of haar te helpen, is het vaak prettiger als ik bij de mensen thuis kom of op een andere locatie afspreek. Het kan ook op kantoor. Daarnaast werk ik graag samen met mijn cliënt, soms ook in combinatie met andere (technische) adviseurs op het gebied van vergunningaanvragen, geluid, geur, water of bouwkundige aspecten. Tenslotte probeer ik altijd zoveel mogelijk met vaste prijzen te werken. Als dat niet lukt, ben ik in ieder geval altijd transparant in mijn tijdsbesteding en kosten. Ik kan dan ook de cliënt daarover op elk moment in het project informeren. Daar zijn altijd afspraken over te maken.

Gerelateerde berichten

Iemand had een mooie infographic gemaakt over beeldgebruik volgens het Amerikaanse auteursrecht. Prachtig schema, veel informatie. Maar Amerikaans....
Iemand had een mooie infographic gemaakt over beeldgebruik volgens het Amerikaanse auteursrecht. Prachtig schema, veel informatie. Maar Amerikaans....

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.