Arbeid & Inkomen

Van eindloon naar beschikbare premie; als het verhaal maar goed is?

Kees-Pieter Dekker
15 February 2016
GRATIS KENNISMAKING
In de jaren '90 van de vorige eeuw was een pensioenregeling gebaseerd op eindloon nog de gangbare norm. Ook toen al waren er werkgevers die van de steeds duurder wordende eindloonregelingen afscheid wilden nemen. De omzetting naar een beschikbare premieregeling (of premieovereenkomst in de huidige wettelijke definitie) was dan de aangewezen weg: beheersbare kosten voor de werkgever en flexibiliteit voor de werkgever werden vaak als argumenten aangevoerd. De wijziging van een eindloonregeling naar een premieovereenkomst is een ingrijpende wijziging en dat vergt dan natuurlijk de nodige zorg en aandacht om de wijziging goed door te voeren en de werknemers te binden aan de nieuwe gewijzigde pensioenregeling. Dat het ook fout kan gaan blijkt uit een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 9 februari 2016. Een accountantskantoor had ook de eindloonregeling omgezet in een beschikbare premieregeling. De waarde van de pensioenaanspraken die waren opgebouwd onder de eindloonregeling waren daarbij ingebracht in de beschikbare premieregeling. Hierdoor vervalt de garantie op de uitkeringen die onder de eindloonregeling waren opgebouwd en dit wordt vervangen door de mogelijkheid van een hoger rendement en dus de kans dat de werknemer op de pensioendatum een hoger pensioen kan aankopen. Maar het betekent ook het risico dat het rendement tegen valt en dus ook het risico dat de werknemer op de pensioendatum een lager pensioen kan aankopen. Het Hof stelt dat als een werkgever overgaat van de wijziging van het ene type pensioenovereenkomst in een ander type,  goed werkgeverschap meebrengt dat de werkgever zorgvuldig om moet gaan met de belangen van de werknemers. Zo moet er goede informatie worden verstrekt en moet de werkgever voorkomen dat bij de werknemer een onjuiste voorstelling van zaken wordt gecreeerd en dus dat voorkomen moet worden dat de werknemer op grond van dwaling in stemt. Afhankelijk van de positie en de opleiding van de werknemers mag de kennis van de werknemers ook worden meegenomen. In het arrest van het Hof Den Haag ging het om (assistent) accountants en het Hof vond dat met hun kennis rekening mocht worden gehouden. Anders oordeelde het Hof over de inbreng van de waarde van de opgebouwde eindloonaanspraken in de premieovereenkomst. Dit is een vorm van collectieve waardeoverdracht en het Hof legt op de werkgever een grote zorgplicht en vult deze ook in. Het is aan de werkgever om te voorkomen dat er te grote risico's worden genomen bij deze omzetting waardoor de werknemers (die moeten wel instemmen met een collectieve waardeoverdracht) hun opgebouwde pensioen op het spel zetten. Het Hof vond dan ook dat de werkgever hier wel aansprakelijk was voor de door de werknemers geleden schade. Kun je als werkgever dergelijke situaties vermijden? Ja, als je als werkgever er maar voor zorgt dat het verhaal goed is. Hieronder staan enkele tips die u in acht kunt nemen:
  1. schakel de hulp in van een goede pensioenadviseur en vraag hem of haar ook naar zijn ervaringen op dit gebied.              
  2. communiceer duidelijk: gebruik korte zinnen zonder jargon. Is jargon nodig leg dan uit wat u bedoelt. Communiceer in de context: als het gaat over collectieve waardeoverdracht, leg dan uit wat het is, wat het betekent, wat de gevolgen zijn voor de oude pensioenregeling en de nieuwe ook al is het niet echt relevant....
  3. A=A=A: als u A bedoelt schrijf het dan zo op dat er A staat en de lezer ziet: het is A. Als blijkt: A=A=B of C, dan gaat het mis.
  4. communiceer regelmatig en hou de werknemers op de hoogte. Zorg ervoor dat de werknemers zich niet overvallen voelen door het voorstel voor een nieuwe pensioenregeling
  5.  heeft u een OR: dan moet u deze erbij betrekken
  6. under promise - over perform: beloof minder maar zorg ervoor dat het resultaat de verwachtingen overtreft.
  7. een wijzigingstraject vereist een goede begeleiding, ook vanuit juridisch perspectief. Betreft een jurist of gespecialiseerd advocaat dan ook vrijwel meteen bij het proces.
Kees-Pieter Dekker
Een ervaren advocaat (meer dan 20 jaar als jurist en sinds 2001 als advocaat) met een duidelijke en no-nonsens aanpak. Specialist in pensioen- en arbeidsrecht voor werkgevers en werknemers.

Gerelateerde berichten

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven...
Iemand had een mooie infographic gemaakt over beeldgebruik volgens het Amerikaanse auteursrecht. Prachtig schema, veel informatie. Maar Amerikaans....

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.