Personeel

Geen ontslag bij schenden hoor en wederhoor

Paul Snijders
20 May 2014
GRATIS KENNISMAKING
Op grond van artikel 7:611 BW zijn de werkgever en de werknemer verplicht om zich als een goed werkgever en een goed werknemer naar elkaar te gedragen. Voor de werkgever betekent dit onder meer, dat hij bij problemen met een werknemer het beginsel van hoor en wederhoor moet toepassen. Dat betekent dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid moet stellen om zijn kant van het verhaal te vertellen, voordat hij een besluit neemt. Door dit na te laten, mocht een werknemer niet worden ontslagen.   GOED WERKGEVERSCHAP Rechtbank Oost-Brabant heeft op 12 december 2013 bepaald dat een verzoek van een werkgever om een werknemer te mogen ontslaan, moet worden afgewezen als de werkgever zich niet aan deze regel heeft gehouden.   ONDERHANDELINGEN Het betrof een stichting die een accommodatie voor sport en ontspanning huurde. Het dagelijkse beheer daarvan werd verricht door de werknemer. Hem werd een vaste aanstelling beloofd, op de voorwaarde dat hij en zijn echtgenote in de beheerderswoning zouden gaan wonen. De werknemer vond dat dit voor hem en zijn echtgenote wel financieel acceptabel moest zijn. Onderhandelingen tussen de werkgever en werknemer leidde niet tot resultaat, wat bij de werkgever irritatie opriep.   UITLATINGEN Vervolgens belde een vrijwilligster van de stichting het bestuur met de mededeling dat de werknemer uitlatingen zou hebben gedaan waarvan ze vond dat ze het bestuur daarvan op de hoogte moest stellen, zoals “als ik mijn vaste aanstelling heb dan ga ik doen wat ik wil, het bestuur kan dan de boom in”, “Bestuur zijn allemaal sukkels, die hebben nergens verstand van” en “De penningmeester van de badminton is een zeikwijf. Ze heeft altijd iets te zaniken.”   ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan de samenwerking met de beheerder beëindigd en een verzoek ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat er onvoldoende vertrouwen is in een goede toekomstige samenwerking.   BEGINSEL VAN HOOR EN WEDERHOOR De kantonrechter meende echter dat goed werkgeverschap met zich brengt dat de Stichting de werknemer eerst in de gelegenheid had moeten stellen om zich over de klacht uit te laten:   ‘Het beginsel van hoor en wederhoor brengt dat mee. De Stichting heeft dat echter nagelaten en in plaats daarvan direct besloten het dienstverband met [verweerder] niet langer te continueren. Bovendien is gesteld noch gebleken dat de Stichting enig onderzoek gedaan heeft om zich van de juistheid van de melding te vergewissen’.   Vastgesteld werd dat de Stichting niet heeft voldaan aan de maatstaf van goed werkgeverschap. Dit leidde tot afwijzing van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.   CONCLUSIE Naast het beginsel van hoor en wederhoor gelden voor een werkgever de volgende principes:   het zorgvuldigheidsbeginsel; de werkgever moet zich zorgvuldig gedragen, vooral als er sprake is van een conflict. De werkgever moet de feiten zorgvuldig onderzoeken voordat hij een besluit neemt en daarbij moet hij rekening houden met de belangen van de werknemer. De werkgever mag geen misbruik maken van zijn positie en moet zijn besluiten duidelijk motiveren. Gewekte verwachtingen moeten worden nagekomen. Ook is het verboden te discrimineren. Daarnaast heeft een werknemer recht op vrijheid van meningsuiting, recht op privacy en het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan kan hij in de problemen komen.
Paul Snijders
Ik richt mij op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht. Daarbij treed ik op voor bedrijven, instellingen en particulieren. Mijn stellige overtuiging is dat veel zaken niet bij voorbaat ‘gewonnen’ of ‘verloren’ zijn, maar dat veel afhangt van de manier waarop een zaak wordt voorbereid en gepresenteerd. Een goede samenwerking met de cliënt is daarvoor onontbeerlijk.

Gerelateerde berichten

Op grond van artikel 7:611 BW zijn de werkgever en de werknemer verplicht om zich als een goed werkgever en een goed werknemer naar elkaar te...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.