Familie & Relatie

Verhalen van uitvaartkosten na verwerping nalatenschap?

Sieta Autar - Matawlie
2 December 2015
In beginsel kan men niet meer worden aangesproken voor de schulden van de nalatenschap, indien men als potentiële erfgenaam de nalatenschap van de overleden verwerpt. Voor uitvaartkosten geldt er echter een andere regeling. In dit kader verwijs ik naar het volgende wetsartikel dat hier van belang kan zijn.   Het artikel Artikel 22 van de Wet op de lijkbezorging luidt dat de kosten van een gemeentelijke uitvaart worden verhaald op de erfenis en “bij ongenoegzaamheid van deze, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest …”. Artikel 22 Wet op de lijkbezorging verruimt de verhaalsmogelijkheid van de gemeente met betrekking tot de uitvaartkosten. Opdrachtgevers van de uitvaart In de meeste situaties die zich in de praktijk voordoen, zullen de langstlevende echtgenoot en/of de kinderen van de overledene de opdracht voor de uitvaart geven. Als opdrachtgevers zullen zij de uitvaartkosten –indien de nalatenschap toereikend is- ten laste van de nalatenschap dienen te voldoen. In veel voorkomende gevallen is de opdrachtgever tevens (een van de) erfgena(a)m(en). Hier geldt in beginsel hetzelfde. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever voor de uitvaart geen erfgenaam is. De uitvaartkosten kunnen dan –indien de nalatenschap toereikend is- verhaald worden op de nalatenschap. Het uitgangspunt is dat de eventuele nabestaanden de uitvaart dienen te regelen. Het kan voorkomen dat er geen nabestaanden zijn of, indien er wel nabestaanden zijn, deze de uitvaart om willekeurige redenen niet willen regelen. Indien de uitvaart niet geregeld zal worden door voormelde personen, dan is de gemeente op grond van de wet op de lijkbezorging verplicht zorg te dragen voor de uitvaart. Geen begrafenisverzekering Indien er geen crematie- of begrafenisverzekering is, en de overlijdensuitkering van de werkgever is niet voldoende om de uitvaartkosten te voldoen, dan zullen door de bovenstaande regeling in beginsel de uitvaartkosten ten laste van de nalatenschap komen. Indien de nalatenschap (deels) negatief is en hebben de erfgenamen beneficiair aanvaard, dan dient de opdrachtgever in beginsel (het restant van) de uitvaartkosten zelf te voldoen. Uitvaartkosten Is de nalatenschap negatief en heeft men de nalatenschap verworpen, dan kan men als nabestaande toch worden aangesproken door de gemeente om de uitvaartkosten te voldoen.Verwerping van de nalatenschap is dus geen vrijbrief dat men niet kan worden aangesproken voor de uitvaartkosten. Dit betekent dat, ondanks de verwerping, de kosten van de crematie op bloed- en aanverwanten verhaald kan worden. Dit omdat zij volgens de artikelen 1:392 tot en met 1:396 BW, behoren tot de kring van personen van de overledene. Directe nabestaanden zijn in de regel de (ex-)echtgenoot/(ex-)echtgenote van de overledene en/of de kinderen. Maar dit kunnen ook de ouders of de aangetrouwden zijn. Conform artikel 6:6 lid 1 BW worden de bloed- en aanverwanten aangesproken voor de uitvaartkosten voor ieder voor gelijke gedeelten.  Niet relevant is in dit kader of de nabestaanden de nalatenschap hebben aanvaard dan wel verworpen. Lening Indien men als nabestaande niet over voldoende financiële middelen beschikt om de uitvaartkosten te voldoen, dan kan men om bijzondere bijstand verzoeken of men kan hiervoor mogelijk een lening aangaan. Indien de gemeente geen betaling ontvangt voor de uitvaartkosten, dan kan zij rechtsmaatregelen treffen, zoals onder andere beslag te leggen op loon en/of uitkeringen.
Sieta Autar - Matawlie
Sieta wordt onder meer door erfgenamen, executeurs en notarissen ingeschakeld vanwege haar gespecialiseerde (fiscale en civielrechtelijke) kennis van het (internationaal) erfrecht. Ook staat Sieta regelmatig goede doelen bij in erfeniskwesties. Sieta is naast advocaat tevens estate planner. Zij heeft haar specialisatieopleiding estate planning met goed gevolg afgerond aan de Grotius academie.Daarnaast adviseert Sieta cliënten over op te stellen testamenten en wikkelt zij trustvermogens af. Zij publiceert regelmatig in vaktijdschriften zoals het Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen en het Tijdschrift Erfrecht. Naast het erfrecht staat Sieta ook cliënten bij in zaken met betrekking tot bewind, curatele en mentorschap.

Gerelateerde berichten

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.