Familie & Relatie

Maakt de Hoge Raad een einde aan de chaos in kinderalimentatie-land?

Alice Kauling-Leeftink
8 October 2015
GRATIS KENNISMAKING
Wijzigingen per 1 januari 2015 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Hierbij werd onder andere de fiscale aftrekmogelijkheid voor kinderalimentatie afgeschaft en verdwenen de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en de alleenstaande ouderkorting. De afschaffing van de beide laatste regelingen werd voor een deel gecompenseerd door wijzigingen in het kindgebonden budget. Onder andere de alleenstaande ouderkop werd geïntroduceerd. De Expertgroep Alimentatienormen, een werkgroep uit de rechterlijke macht, heeft geadviseerd het kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen.   Niet iedereen is even gelukkig met het advies van de Expertgroep om het volledige kindgebonden budget, dus inclusief de alleenstaande ouderkop, in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. Hierdoor wordt namelijk het eigen aandeel van de ouders in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen lager. Dit voorstel kan er zelfs toe leiden dat er in het geheel geen kinderalimentatie behoeft te worden betaald.   Moet het kindgebonden budget gevolgen hebben voor het eigen aandeel van de ouders? Het Hof ‘s-Gravenhage heeft aan ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, de vraag voorgelegd hoe de Raad oordeelt over dit advies van de Expertgroep. Onlangs heeft de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad een uitgebreid advies hierover uitgebracht. Hij komt onder andere tot de conclusie dat als gevolg van dit advies er negatieve gevolgen kunnen optreden bij ontvangers van kinderalimentatie met kinderen van 12 jaar of ouder en wanneer het inkomensverschil tussen beide ouders groot is. Zijn opvatting is onder andere dat de verplichting om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien primair bij beide ouders ligt, dat de onderhoudsplicht niet afhankelijk is van de behoeftigheid van het kind en dat het kindgebonden budget in de eerste plaats gezien moet worden als inkomensondersteunende maatregel.   Kindgebonden budget niet behoefte verlagend maar draagkracht verhogend Alles overwegende komt hij tot de slotsom dat bij de vaststelling van de kinderalimentatie het kindgebonden budget niet in mindering gebracht dient te worden op de behoefte van de kinderen. De Advocaat-Generaal is van mening dat het kindgebonden budget moet worden gezien als draagkrachtverhoging voor de onderhoudsgerechtigde (dus de kinderalimentatie ontvangende) ouder. Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt alsdan de behoefte van de kinderen verdeeld naar rato van de draagkracht van de ouders, waarbij de draagkracht van de alimentatiegerechtigde wordt vastgesteld op grond van het inkomen inclusief het kindgebonden budget.   Vervolg De verwachting is dat de Hoge Raad op korte termijn hierover zal besluiten. Indien de Hoge Raad deze aanbeveling volgt kan dat gevolg hebben voor vanaf 1 januari 2015 vastgestelde bijdragen. Het is de moeite waard om dit na te (laten) rekenen. De zeer lezenswaardige conclusie van de A-G vindt u onder ECLI:NL:PHR:2015:1711.    Wilt u meer weten over kinderalimentatie? Bekijk onze kinderalimentatiecampagne en doe een alimentatiecheck!
Alice Kauling-Leeftink
In 1999 ben ik een advocatenpraktijk gestart in Oosterwolde. Later heb ik nog een vestiging in Drachten geopend. Naast de vestiging in Drachten kunt u ook langskomen op de vestiging aan de Stationsstraat 13, 8431 ET Oosterwolde. In 2006 heb ik de specialisatieopleiding Familierechtadvocaat van de vFAS (www.vfas.nl) afgerond. In datzelfde jaar heb ik ook de aantekening familierechtmediation verworven. Ik ben als mediator ingeschreven in het kwaliteitsregister van de MfN (www.mfn.nl) In de familierechtpraktijk werd ik vaak geconfronteerd met vragen over een nalatenschap. Erfrecht is echter een bijzonder rechtsgebied dat een hoog juridisch kennisniveau vereist. Dit is voor mij een belangrijke overweging geweest om mij ook in erfrecht te specialiseren. Ik heb de IMFO Juridische Specialisatieopleiding Erfrecht in 2014 cum laude afgerond. Inmiddels ben ik ook aspirant lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. (www.vean.nl) Ik ben van mening dat ik mij als advocaat moet beperken in het aantal rechtsgebieden. Je kunt niet in alles goed zijn, daarvoor is het juridisch terrein te uitgebreid. Daarom behandel ik alleen kwesties op het gebied van personen-en familierecht en het erfrecht. Voor andere aangelegenheden verwijs ik u naar een collega.

Gerelateerde berichten

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.