Familie & Relatie

Even rust in kinderalimentatie land

Alice Kauling-Leeftink
10 October 2015
GRATIS KENNISMAKING
Binnen één maand na publicatie van de conclusie van de Advocaat-Generaal (A.G.) bij de Hoge Raad (zie mijn vorige blog) heeft de Hoge Raad gisteren arrest gewezen inzake de aan haar voorgelegde vraag over de verwerking in de systematiek van het kindgebonden budget. (ECLI:NL:HR:2015:3011) De Hoge Raad volgt het advies van de A.G.   Het kindgebonden budget is inkomensondersteuning Dit betekent dat ook de Hoge Raad, anders dan de Expertgroep Alimentatienormen, van mening is dat het kindgebonden budget en de daartoe behorende alleenstaande ouderkop niet als behoefte verlagend dient te worden aangemerkt. De Hoge Raad oordeelt dat de regeling is getroffen om ouders tegemoet te komen in de financiële lasten verbonden aan de verzorging en opvoeding van kinderen. De Hoge Raad is van mening dat deze regelingen de behoefte van het kind niet verminderen. De Raad stelt in het arrest: “Deze wordt immers gevormd door wat het kind nodig heeft. Het bestaan van bedoelde regelingen laat voorts onverlet dat het aan de ouders is om in de behoefte van het kind te voorzien”. Nu deze regeling er op ziet de verzorgende ouder inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van het kind te voorzien verhoogt het kindgebonden budget wel de draagkracht.   Het voor-of nadeel is afhankelijk van de situatie Nu vanaf 2013 op advies van Expertgroep Alimentatienormen de rechterlijke macht alimentatie heeft vastgesteld op basis van een andere systematiek kunnen de vanaf dat moment vastgestelde kinderalimentaties ter discussie gesteld worden. Het is wel een kwestie van goed rekenen, want de uitkomst zal per situatie verschillen.   Hoe zit het met de kinderbijslag? In dit verband denk ik dat er al een eerder moment is dat de alimentaties niet volgens de uitgangspunten van de Hoge Raad worden berekend. Al sinds jaar en dag wordt de behoefte van de kinderen bepaald onder aftrek van de genoten kinderbijslag. De vraag die aan de Hoge Raad gesteld werd handelde niet om deze kinderbijslag, maar ik vraag mij af of het niet consequent zou zijn ook de kinderbijslag als draagkracht verhogend en niet als behoefte verlagend aan te merken. Dit zal in de rechtspraktijk zeker aan de orde komen.   Op naar een nieuwe methode? Tijdelijk is de rust in alimentatieland teruggekeerd. Een volgende wijziging kan plaatsvinden indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, dat door de huidige minister van Veiligheid en Justitie als kamerlid, samen met zijn collega van de PvdA Recourt, is ingediend. Ook dan zal een alimentatieberekening weer andere uitkomsten hebben. Kinderalimentatie zal de tongen (en de pennen) voorlopig nog wel in beweging houden.   Wilt u meer weten over kinderalimentatie? Bekijk onze kinderalimentatiecampagne en doe een alimentatiecheck!
Alice Kauling-Leeftink
In 1999 ben ik een advocatenpraktijk gestart in Oosterwolde. Later heb ik nog een vestiging in Drachten geopend. Naast de vestiging in Drachten kunt u ook langskomen op de vestiging aan de Stationsstraat 13, 8431 ET Oosterwolde. In 2006 heb ik de specialisatieopleiding Familierechtadvocaat van de vFAS (www.vfas.nl) afgerond. In datzelfde jaar heb ik ook de aantekening familierechtmediation verworven. Ik ben als mediator ingeschreven in het kwaliteitsregister van de MfN (www.mfn.nl) In de familierechtpraktijk werd ik vaak geconfronteerd met vragen over een nalatenschap. Erfrecht is echter een bijzonder rechtsgebied dat een hoog juridisch kennisniveau vereist. Dit is voor mij een belangrijke overweging geweest om mij ook in erfrecht te specialiseren. Ik heb de IMFO Juridische Specialisatieopleiding Erfrecht in 2014 cum laude afgerond. Inmiddels ben ik ook aspirant lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. (www.vean.nl) Ik ben van mening dat ik mij als advocaat moet beperken in het aantal rechtsgebieden. Je kunt niet in alles goed zijn, daarvoor is het juridisch terrein te uitgebreid. Daarom behandel ik alleen kwesties op het gebied van personen-en familierecht en het erfrecht. Voor andere aangelegenheden verwijs ik u naar een collega.

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.