Belasting & Fiscaliteit

Erfbelasting en Schenkbelasting: Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor 2015?

Sieta Autar - Matawlie
12 February 2015
Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven weergeven in de erf-en schenkbelasting in 2015, gevolgd door een rekenvoorbeeld. Krijgt men een erfenis of een schenking in 2015? Dan krijgt men in beginsel te maken met erfbelasting of schenkbelasting.   Vrijstellingen voor de erfbelasting 2015 Indien men een erfenis krijgt, krijgt men over het algemeen te maken met het voldoen van erfbelasting. Het bedrag aan erfbelasting dient berekend te worden indien het bedrag van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. Wie?                                                                                                                                      Hoe hoog is de vrijstelling? Partners (gehuwden/geregistreerd partners/ongehuwde samenwoners)           € 633.014,– Kinderen met een ziekte of handicap                                                                           € 60.138,– (Pleeg-)kinderen  en kleinkinderen                                                                               € 20.047,– Ouders                                                                                                                                 € 47.477,– Overig (zoals een broer of zus)                                                                                        € 2.111,–   Vrijstellingen voor de schenkbelasting 2015 Indien men een schenking ontvangt, is de kans reëel dat men schenkbelasting dient te voldoen. Het bedrag aan schenkbelasting dient men te betalen indien het bedrag dat geschonken is hoger is dan de vrijstelling. Wie?                                                                                                                                    Hoe hoog is de vrijstelling? (Pleeg-)kinderen                                                                                                               € 5.227,– Per jaar mogen ouders aan hun kinderen € 5.227,– belastingvrij schenken. Men hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag hoger dan de vrijstelling, dan dient aangifte te worden verricht.                  Kind tussen 18 en 40 jaar oud                                                                      Eenmalig € 25.322,–,  € 52.752,– of € 27.430,–  Ben je tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen ouders aan kinderen eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 25.322,–, maar als je het geschonken bedrag  gebruikt voor de aankoop of  verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 52.752,–. Als ouders aan kinderen voor 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig  verhoogde vrijstelling  hebben geschonken,  dan kunnen zij je eenmalig belastingvrij nog een bedrag schenken ad € 27.430,–, mits          men dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag  een eigen woning wordt geschonken. Van deze hogere schenkingen moet men wel aangifte doen. Daarbij moet men een beroep doen op de verhoogde vrijstelling. Overig (zoals een kleinkind)                                                                                           € 2.111,-    Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft men dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.   Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting 2015 Indien het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling, dan is het meerdere (de belaste verkrijging) belast met erfbelasting of schenkbelasting. Wie?                                                   Te betalen erf- of schenkbelasting tot € 121.296,–      Te betalen vanaf  €121.296,-                                                                                                           Partners (gehuwden/geregistreerd                                        10%                                                                             20%               partners/ongehuwde samenwoners) Wanneer men als ongehuwd samenwonende erft van zijn partner,moet men wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 633.014,- en de tarieven van 10% / 20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven). (Pleeg-)kinderen                                                                          10%                                                                             20% Kleinkinderen                                                                               18%                                                                             36% Overig (zoals een broer of zus)                                                 30%                                                                             40%   Voorbeeld: Men erft als kind € 500.000,– van de ouders. Het kind heeft een vrijstelling van € 20.047,–. De belaste verkrijging is dan € 479.953,–. Over het deel tot € 121.296,– betaalt het kind 10% en over de rest, € 358.657,–, betaalt het kind 20%. Totaal moet je dan € 12.130,– + € 71.731,40 = € 83.861,40 erfbelasting betalen.   Pensioen en erfbelasting Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 633.014,– voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is in dit kader altijd een minimale vrijstelling van € 163.530,–.   Aangifte doen voor erf- of schenkbelasting Voor de erfbelasting ontvangt u een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de schenkbelasting moet men het formulier zelf aanvragen bij de belastingdienst.
Sieta Autar - Matawlie
Sieta wordt onder meer door erfgenamen, executeurs en notarissen ingeschakeld vanwege haar gespecialiseerde (fiscale en civielrechtelijke) kennis van het (internationaal) erfrecht. Ook staat Sieta regelmatig goede doelen bij in erfeniskwesties. Sieta is naast advocaat tevens estate planner. Zij heeft haar specialisatieopleiding estate planning met goed gevolg afgerond aan de Grotius academie.Daarnaast adviseert Sieta cliënten over op te stellen testamenten en wikkelt zij trustvermogens af. Zij publiceert regelmatig in vaktijdschriften zoals het Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen en het Tijdschrift Erfrecht. Naast het erfrecht staat Sieta ook cliënten bij in zaken met betrekking tot bewind, curatele en mentorschap.

Gerelateerde berichten

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.