Bedrijf

U wilt een bestuurder of feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk stellen, maar de curator geeft geen inzage in de administratie. Wat nu?

Marco Anink
4 May 2016
Stel: u doet zaken met een onderneming en deze gaat failliet. U bent uw geld kwijt, maar de curator ziet geen aansprakelijkheid van de bestuurder(s) en stelt deze dus niet aansprakelijk. Aangezien het om een zeer fors bedrag gaat, schakelt u een advocaat in om de bestuurder(s) alsnog aansprakelijk te stellen. Bijvoorbeeld omdat een bestuurder namens de later faillerende onderneming met u(w onderneming) een overeenkomst aangaat, terwijl hij (of zij) weet of behoort te weten dat ‘zijn’ onderneming de overeenkomst niet na zal kunnen komen en ook geen verhaal zal bieden voor de schade. Om uw stellingen te onderbouwen, heeft u echter wel inzage in de administratie nodig. Maar dat weigert de curator, bijvoorbeeld omdat hij uw mening niet deelt. Wat dan? Het recht op inzage in andermans stukken Het Nederlandse recht kent geen algemene plicht om anderen inzage te geven in eigen stukken. Op grond van artikel 3:15j aanhef en onder d BW kunnen schuldeisers in het geval van faillissement echter wel openlegging vorderen van de tot de administratie van de failliet behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, voor zover zij daarbij een rechtstreeks en voldoende belang hebben. Onlangs sprak de Hoge Raad zich hier nader over uit. Van een rechtstreeks en voldoende belang -in de zin van dit artikel- is sprake indien de schuldeiser inzage in de administratie van de failliet wil hebben om elementen van zijn vordering vast te stellen, zoals de hoogte, de aard of de inhoud van de vordering. Daarvan is echter geen sprake indien de schuldeiser inzage in de administratie van de failliet wil hebben om een vordering tegen een derde in te stellen, zoals een (voormalig) bestuurder of feitelijk beleidsbepaler. Hoe dan wel inzage in de administratie van een failliete onderneming te verkrijgen? Wilt u een (voormalig) bestuurder of feitelijk beleidsbepaler van een gefailleerde onderneming aansprakelijk stellen? En wilt u daarom inzage in de administratie? Dan kan dit op grond van artikel 843a Rv. De belangrijkste spelregels daarbij zijn de volgende:
  • U heeft een rechtmatig belang,
  • Het moet gaan om bepaalde, exact omschreven stukken,
  • De stukken moeten rechtstreeks betrekking hebben op de relatie tussen u(w) bedrijf of de rechtsvoorganger daarvan) en degene van wie de stukken zijn of degene die de stukken onder zich heeft,
  • U betaalt de kosten van het verschaffen van inzage.
Ook dit artikel biedt echter niet de mogelijkheid voor het opvragen van stukken waarvan u het idee heeft dat de ander over die stukken beschikt en waarvan u vermoedt dat die stukken weleens steun zouden kunnen geven aan uw stellingen. Ook hoeven de stukken niet afgegeven te worden indien daarvoor gewichtige redenen aanwezig zijn, alsmede indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd. Dus…hoe verkrijgt u die inzage in de administratie van een failliete onderneming? Het formuleren van uw verzoek om inzage te verkrijgen in de administratie van een failliete onderneming, om aan de hand van de te verwerven informatie een bestuurder of feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk te stellen, luistert zeer nauw. Niet alleen in juridische zin, maar ook in communicatieve zin met de curator. Onzeinsolventierechtspecialisten hebben ook vanuit hun eigen ervaring als curator veel gevoel bij wat het beste werkt. Neem gerust contact met ons op.
Marco Anink
Marco Anink maakt deel uit van de secties Insolventierecht en Ondernemingsrecht. Hij richt zich in het bijzonder op de afwikkeling van faillissementen en de advisering van ondernemingen in het zicht van insolventie en daarna. Daarbij tracht hij een aanstaand faillissement via een herstructurering, surseance van betaling en/of een schuldeisersakkoord te vermijden. Lukt dat niet, dan stelt hij - zo mogelijk - een doorstartscenario op.

Gerelateerde berichten

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.