Bedrijf

Feitelijk beleidsbepaler hoofdelijk aansprakelijk in faillissement

Saskia Van de Griek
2 December 2015
GRATIS KENNISMAKING
Een statutair bestuurder van een besloten vennootschap (ook van een naamloze vennootschap) kan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn in geval van faillissement van de vennootschap. De bestuurder is dan jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort. De bestuurder is aansprakelijk in faillissement als het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap). Als het bestuur de boekhoudplicht of publicatieplicht heeft geschonden dan wordt hiervan uitgegaan. Dit geldt ook voor de 'feitelijk beleidsbepaler'. Een feitelijk beleidsbepaler is volgens de Kamerstukken bij de wetgeving: - iemand die, als ware hij bestuurder, aan de statutair bestuurders opdrachten geeft en die worden opgevolgd; - iemand die, als dan niet met een officiële functie in de vennootschap, het beleid van de vennootschap bepaalt met terzijdestelling van het formele bestuur. Als de curator in het faillissement van een vennootschap vindt dat iemand een feitelijk beleidsbepaler is en hem hoofdelijk (en dus persoonlijk) aansprakelijk wil stellen voor het faillissementstekort, dan moet de curator bewijzen dat deze persoon inderdaad feitelijk beleidsbepaler is. De curator draagt dus de bewijslast. Rechtbank Noord-Holland heeft dit jaar geoordeeld dat een werknemer van een vennootschap feitelijk beleidsbepaler was en hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort. De boekhouding was niet compleet en de jaarrekening was niet gepubliceerd. De rechter vond dus dat de feitelijk beleidsbepaler hoofdelijk aansprakelijk was voor het tekort in de faillissementsboedel (tekort ter betaling van schulden en de faillissementskosten). De rechtbank had hiervoor diverse redenen, bijvoorbeeld: - de vennootschap had 1 statutair bestuurder en 4 werknemers; - 1 van die werknemers nam (meestal) de uiteindelijke beslissingen in de vennootschap; - die werknemer was ook meestal degene die het woord voerde namens de vennootschap met curator, rechtbank, Belastingdienst en UWV; - en degene die het meest wist over de financiën van de vennootschap; - en degene die belangrijke financiële documenten in bezit had (die hij niet wilde afgeven) De rechtbank oordeelde zelfs dat het niet noodzakelijk is dat de feitelijk beleidsbepaler de formeel bestuurder volledig terzijde stelt. Iemand kan ook feitelijk beleidsbepaler zijn als hij samen met de formeel bestuurder het beleid van de vennootschap bepaalt of op een deelterrein het beleid bepaalt. De feitelijk beleidsbepaler moet dus in ieder geval gedeeltelijk het formele bestuur terzijde schuiven, maar het hoeft niet volledig, vindt de rechter. Er kan dus sneller sprake zijn van een feitelijk beleidsbepaler en dus hoofdelijke aansprakelijkheid dan u misschien denkt. Hou daarmee goed rekening indien u namens een vennootschap optreedt, het woord voert, gedeeltelijk bestuurstaken uitvoert en in het algemeen aanzienlijke zeggenschap heeft in een vennootschap. De financiële gevolgen voor u persoonlijk kunnen enorm zijn. Een tekort in een faillissement kan tenslotte aanzienlijk oplopen. Heeft u vragen over of problemen met hoofdelijke aansprakelijkheid in faillissement of een feitelijk beleidsbepaler, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat Saskia van de Griek.
Saskia Van de Griek
Corporate Law is het advocatenkantoor van mevr. mr. Saskia van de Griek, advocaat en bedrijfsadviseur. -------------------------------------------------------------------- Particulieren helpt zij m.n. bij problemen met ontslag, arbeidsongeschiktheid en uitkering. Zij is erg goed in onderhandelingen bij ontslag en de vaststellingsovereenkomst. Daarbij ligt haar bijzondere expertise op het grensgebied van ontslagrecht, langdurige arbeidsongeschiktheid en uitkeringen (zoals WW, WIA, WGA, IVA, WAO, Wajong, ZW, IOAZ, IOAW, WWB, bijstand, Participatiewet). Op basis van toevoeging, rechtsbijstandsverzekering, vaste prijs of uurtarief. ---------------------------------------- Bedrijven staat zij bij op gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht en ondernemingsrecht. Haar specialiteiten zijn contracten. Op basis van zakelijk uurtarief of vaste prijs.

Gerelateerde berichten

Iemand had een mooie infographic gemaakt over beeldgebruik volgens het Amerikaanse auteursrecht. Prachtig schema, veel informatie. Maar Amerikaans....

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.