Bedrijf

Commanditaire vennoot niet zonder meer hoofdelijk aansprakelijk bij beheersdaden

Saskia Van de Griek
1 October 2015
GRATIS KENNISMAKING
Het jaar 2015 is een belangrijk jaar voor rechtspraak over hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten in een vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv). Inmiddels zijn er al drie belangrijke uitspraken geweest van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft dit jaar geoordeeld: - dat het faillissement van een vof (en dus ook van een cv) niet automatisch ook het faillissement van de vennoten betekent (arrest van 06 februari 2015: ECLI:NL:HR:2015:251); - dat nieuwe vennoten van een vof (en dus ook van een cv) ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor bestaande schulden van de vof (arrest van 13 maart 2015: ECLI:NL:HR:2015:588); en - op 29 mei 2015: Stille vennoten (commanditaire vennoten) mogen geen beheersdaden verrichten zoals beherend vennoten. Echter, de Hoge Raad bepaalt dat dit niet in ieder geval mag leiden tot de zware sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid van de stille vennoten (ECLI:NL:HR:2015:1413). Sinds 1943 tot aan dit arrest in 2015 van de Hoge Raad was het algemene standpunt dat iedere beheersdaad van de commandiet tot hoofdelijke aansprakelijkheid leidde. De Hoge Raad oordeelde dat hoofdelijke aansprakelijkheid van een commanditaire vennoot zeer ingrijpend en verstrekkend is. De commandiet wordt immers ten opzichte van alle crediteuren van de vennootschap volledig aansprakelijk in privé voor alle schulden van de vennootschap. Ook voor de schulden die zijn ontstaan voordat de commanditaire vennootschap toetrad tot de vennootschap (HR 24 april 1970, NJ 1970/406; vgl. ook HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588).   Het doel van de hoofdelijke aansprakelijkheid bij het overtreden van het beheersverbod is voorkomen dat commanditaire vennoten die onduidelijkheid scheppen of in stand laten over hun rechtspositie in de vennootschap (stille vennoot) kunnen ontkomen aan hoofdelijke aansprakelijkheid, terwijl die wel geldt voor de beherend vennoten.   De Hoge Raad oordeelde dat de sanctie in verhouding moet staan met de aard en de ernst van de schending van het beheersverbod door de commandiet. Als de sanctie niet wordt gerechtvaardigd door de overtreding moet deze achterwege blijven, zo oordeelde de Hoge Raad.   De rechter kan in bepaalde gevallen dus beslissen dat wegens bepaalde omstandigheden persoonlijke aansprakelijkheid van de commandiet niet gerechtvaardigd is of dat deze sanctie wordt beperkt tot bepaalde verbintenissen van de vennootschap (niet aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden maar voor een deel).   Daarbij moet worden bekeken of aan de commandiet een verwijt kan worden gemaakt (al wordt hij geacht de wet te kennen). Ook is van belang om te bekijken of betrokken derden ervan op de hoogte waren dat de vennoot een commanditaire vennoot was en niet een beherend vennoot. Conclusie Beheersdaden verrichten blijft dus riskant voor commanditaire vennoten. Als u dit toch wilt doen als stille vennoot dan moet u er zoveel mogelijk voor zorgen dat u niet verwijtbaar handelt en alle betrokkenen ervan op de hoogte zijn dat u niet een beherend maar een stille vennoot bent. Ook is het belangrijk dat u specifiek de reden vermeldt waarom u toch namens de vennootschap handelt (bijvoorbeeld een contract tekent), en dat u dit alleen in dit uitzonderlijke geval doet. Mocht u als stille vennoot hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor vennootschapsschulden vanwege het verrichten van een beheersdaad dan is het dus essentieel dat goed verweer wordt gevoerd, onderbouwd met voldoende bewijs, of dat u geen beheersdaad heeft verricht of dat in uw specifieke geval hoofdelijke aansprakelijkheid te vergaand en ingrijpend is.  
Saskia Van de Griek
Corporate Law is het advocatenkantoor van mevr. mr. Saskia van de Griek, advocaat en bedrijfsadviseur. -------------------------------------------------------------------- Particulieren helpt zij m.n. bij problemen met ontslag, arbeidsongeschiktheid en uitkering. Zij is erg goed in onderhandelingen bij ontslag en de vaststellingsovereenkomst. Daarbij ligt haar bijzondere expertise op het grensgebied van ontslagrecht, langdurige arbeidsongeschiktheid en uitkeringen (zoals WW, WIA, WGA, IVA, WAO, Wajong, ZW, IOAZ, IOAW, WWB, bijstand, Participatiewet). Op basis van toevoeging, rechtsbijstandsverzekering, vaste prijs of uurtarief. ---------------------------------------- Bedrijven staat zij bij op gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht en ondernemingsrecht. Haar specialiteiten zijn contracten. Op basis van zakelijk uurtarief of vaste prijs.

Gerelateerde berichten

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven...
Iemand had een mooie infographic gemaakt over beeldgebruik volgens het Amerikaanse auteursrecht. Prachtig schema, veel informatie. Maar Amerikaans....

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.