Arbeid & Inkomen

Wat vinden de kantonrechters van de billijke vergoeding?

Saskia Van de Griek
2 November 2015
GRATIS KENNISMAKING
Sinds het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer in rechtszaken, maar de transitievergoeding. In bijzondere gevallen kan er ook een billijke vergoeding worden toegekend.   Wat vinden de kantonrechters er tot nu toe van?   De Kantonrechter in Den Bosch (1 september 2015) vond dat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld en naast de transitievergoeding een billijke vergoeding moest betalen. Het werd een dubbele transitievergoeding, totaal: EUR 61.308,10 bruto. De Kantonrechter in Den Haag vond (24 augustus 2015) dat de schikkingsafspraken tussen werkgever en werknemer gevolgd konden worden in de uitspraak: Werkgever had herhaaldelijk verplichtingen jegens werknemer geschonden. Er werden schikkingsafspraken gemaakt over dwangsommen (EUR 25.000) en de transitievergoeding plus een billijke vergoeding (totaal EUR 50.000 bruto). De kantonrechter heeft de gemaakte afspraken gevolgd in diens uitspraak. Het lijkt er dus op dat ook onder het nieuwe ontslagrecht met een regeling een ontbindingsverzoek kan worden ingediend. De kantonrechter te Amsterdam (6 oktober 2015) vond dat de werkgever naast de transitievergoeding een billijke vergoeding moest betalen van EUR 8.000 bruto, twee maandsalarissen. Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als de arbeidsverhouding is verstoord. De verstoring van de arbeidsverhouding moet dan wel duurzaam zijn. De kantonrechter vond de verstoring in dit geval niet duurzaam. maar omdat het daarnaast ging om een relatief klein bedrijf kon voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet van werkgever worden verwacht. De kantonrechter wees de gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe. Maar kende aan werknemer een billijke vergoeding toe van twee maanden salaris, naast de transitievergoeding. De kantonrechter vond namelijk dat werkgever diens verplichtingen herhaaldelijk had geschonden en daarmee ernstig verwijtbaar had gehandeld. De werkgever had ernstige beschuldigingen geuit en kon deze niet voldoende onderbouwen. Werkgever had niet geprobeerd de werknemer te behouden in het bedrijf en ging niet in op een voorstel van werknemer, maar wilde meteen tot ontslag overgaan. De kantonrechter vond dat werkgever doelbewust had aangestuurd op ontslag en vond dat ernstig verwijtbaar. De kantonrechter te Amersfoort (15 oktober 2015) vond dat de werkgever een billijke vergoeding moest betalen van 35 maandsalarissen; dat was in dit geval EUR 4.000 bruto. Werkgever had de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd zonder instemming van werknemer, zonder ontslagtoestemming van UWV, zonder dat sprake was van ontslag op staande voet, of een andere wettelijke uitzondering. Dat mag dus niet (artikel 7:681 lid 1 BW). Werknemer kan volgens de WWZ wedertewerkstelling vorderen of een billijke vergoeding. In dit verband is er geen ernstige verwijtbaarheid van werkgever nodig om de billijke vergoeding toe te wijzen. Het feit dat zonder instemming van werknemer het contract is opgezegd is voldoende. De kantonrechter vond dat werkgever een billijke vergoeding moest betalen van 35 maandsalarissen. Werkneemster was 16 jaar in dienst en het maandsalaris was relatief laag. De totale billijke vergoeding was EUR 4.000 bruto. 15 oktober 2015: De kantonrechter te Rotterdam vond dat de werkgever aan werknemer de transitievergoeding moest betalen ondanks het Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding bepaalt dat de wettelijke transitievergoeding niet betaald hoeft te worden als in de cao of tussen werkgever en vakbonden afspraken zijn gemaakt over vergoedingen. In deze zaak vroeg de werkgever om ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie. Werknemer vroeg om een billijke vergoeding en transitievergoeding. De kantonrechter zag geen reden om een billijke vergoeding toe te wijzen. In dit geval waren vergoedingen bepaald in de cao. De kantonrechter vond dat werknemer daarmee in een substantieel slechtere positie kwam. Het verschil tussen de cao-vergoeding en de transitievergoeding was erg groot. De kantonrechter vond het daarom in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de transitievergoeding niet zou worden toegekend. De kantonrechter vond dus dat werkgever de transitievergoeding moest betalen (EUR 6.914 bruto). Heeft u als werkgever of als werknemer juridisch advies of rechtsbijstand nodig in een ontslag zaak of andere arbeidsrechtelijke zaak? Neem dan vrijblijvend contact op met advocaat mevr. mr. S. van de Griek. Wilt u meer weten over de gevolgen van de WWZ voor u als werkgever of werknemer? Doe de gratis check! Voor werkgevers klik hier. Voor werknemers klik hier.
Saskia Van de Griek
Corporate Law is het advocatenkantoor van mevr. mr. Saskia van de Griek, advocaat en bedrijfsadviseur. -------------------------------------------------------------------- Particulieren helpt zij m.n. bij problemen met ontslag, arbeidsongeschiktheid en uitkering. Zij is erg goed in onderhandelingen bij ontslag en de vaststellingsovereenkomst. Daarbij ligt haar bijzondere expertise op het grensgebied van ontslagrecht, langdurige arbeidsongeschiktheid en uitkeringen (zoals WW, WIA, WGA, IVA, WAO, Wajong, ZW, IOAZ, IOAW, WWB, bijstand, Participatiewet). Op basis van toevoeging, rechtsbijstandsverzekering, vaste prijs of uurtarief. ---------------------------------------- Bedrijven staat zij bij op gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht en ondernemingsrecht. Haar specialiteiten zijn contracten. Op basis van zakelijk uurtarief of vaste prijs.

Gerelateerde berichten

Sinds het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 geldt de kantonrechtersformule niet meer in rechtszaken, maar de transitievergoeding. In bijzondere...
Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding   Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderen de regels rondom...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.