Arbeid & Inkomen

Risico voor werkgevers bij zieke werknemer zonder juridische bijstand

Paul Snijders
16 December 2015
GRATIS KENNISMAKING
Uit een uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 oktober 2015 blijkt hoe belangrijk de adviezen van de bedrijfsarts zijn en wat de risico’s zijn als de zieke werknemer zich, om met de werkgever een beëindigingsregeling te treffen, formeel beter meldt. Ook blijkt uit deze uitspraak hoe voorzichtig een werkgever moet zijn met een zieke werknemer die geen juridische bijstand geniet.  Bedrijfsarts Werknemer was sinds 1998 in dienst bij zijn werkgever als lasser. Hij had zich in januari 2013 ziek gemeld als gevolg van psychische klachten. De bedrijfsarts heeft in de loop der tijd diverse adviezen gegeven. O.a. adviseerde hij mediation. Als mediation niet tot het gewenste resultaat leidt, dient het slepende conflict volgens de bedrijfsarts op een andere wijze te worden opgelost. De mediation mislukt. De werkgever zet de betaling van het loon stop, omdat na verloop van tijd de bedrijfsarts toch hervatting in (aangepast) werk mogelijk acht en de werknemer niet hervat. De werknemer sommeert daarop de werkgever tot loondoorbetaling. Vervolgens oordeelt de bedrijfsarts dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, maar dat de werkhervatting vastloopt op verstoorde verhoudingen en de beperking met lastige situaties om te gaan. Zijn advies is over te gaan tot herstelmelding en juridische beëindiging van de samenwerking. De werknemer meldt zich beter, maar een door werkgever aangeboden beëindigingsovereenkomst wordt niet geaccepteerd. Daarop sommeert de werkgever hem op het werk te verschijnen voor vier uur per dag. Werknemer verschijnt niet, naar hij zegt wegens ziekte. Daarop wordt de werknemer wegens werkweigering op staande voet ontslagen. De kantonrechter ontbindt op verzoek van werkgever de arbeidsovereenkomst ‘voor zover vereist’ op basis van een dringende reden. Werknemer stelt vervolgens in kort geding dat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen en dat zijn werkgever ten onrechte met loonbetaling is gestopt. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen, omdat de bedrijfsarts hervatting in (aangepast) werk mogelijk achtte. Deskundigenoordeel UWV Het UWV oordeelt later dat werknemer zijn eigen werk niet kon doen. In hoger beroep overweegt het hof dat uit dit deskundigenoordeel niet volgt, dat de werknemer arbeidsongeschikt was. Het hof legt het deskundigenoordeel terzijde omdat bij de totstandkoming hoor en wederhoor niet is toegepast en de verzekeringsarts niet beschikte over alle van belang zijnde gegevens van de bedrijfsartsen. Uitkering UWV Wel volgt het hof de werknemer dat de werkgever na het advies om bij mislukking van de mediation, niet juist de juridische weg heeft bewandeld: ‘Naar het oordeel van het hof had Werkgever, als goed werkgeefster, werknemer -of zijn begeleider- moeten aanraden een deskundige op het gebied van arbeidsrecht in te schakelen teneinde in overleg met (een jurist van) Werkgever te onderzoeken of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk was zonder nadelige gevolgen voor eventuele uitkeringsrechten van werknemer (zoals die, waarvoor het UWV hem waarschuwde, zie onder 3.17). Het hof heeft uit het procesdossier bepaald niet de indruk gekregen dat Werkgever mocht verwachten dat werknemer omstreeks november 2014 zelf in staat was voor zijn belangen op te komen’. Juridisch advies werknemer Volgens het hof is het maar zeer de vraag of de bodemrechter vindt dat, zonder eerst met werknemer te onderzoeken of beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk was, werkgever de werknemer mocht oproepen voor werk. De loonopschorting was volgens het hof onterecht. Het hof meende verder dat dat de werknemer op redelijke gronden de vaststellingsovereenkomst had geweigerd. Echter, het hof vond ook dat van de werknemer verwacht had mogen worden dat hij advies ging vragen over zijn juridische positie. Ontslag Het hof concludeert dat zowel de loonsanctie als het ontslag op staande voet ongegrond is. Dat laatste gezien de ernstige gevolgen voor de werknemer. Door na zijn hersteld verklaring niet op het werk te verschijnen en vervolgens ook niet bij de bedrijfsarts, en onbereikbaar te zijn voor de werkgever, is naar voorlopig oordeel van het hof vanaf 25 maart 2015 sprake van een situatie waarin werknemer geen recht heeft op loon. Conclusie De conclusie van deze uitspraak is dat de adviezen van de bedrijfsarts zeer belangrijk zijn, en dat de rechter een deskundigenoordeel van het UWV terzijde kan leggen als daar gebreken aan kleven. Dat oordeel hielp de werknemer dus niet. Verder blijkt dat het advies van de arts om de zaak op te lossen door uit elkaar te gaan, zorgvuldig uitgevoerd moet worden, vooral omdat de uitkeringsrechten van de (zieke) werknemer in het geding zijn. Vaak wordt, om een WW-uitkering te kunnen krijgen, de werknemer gevraagd om zich beter te melden. In dit geval had hij dat al gedaan voordat er een vaststellingsovereenkomst was getekend. Het hof verwijt de werkgever dat hij de werknemer niet had aangeraden om een jurist te raadplegen. Pas na een juridisch onderzoek of beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk was, had de werkgever de werknemer weer voor het werk mogen oproepen. Opvallend is ook dat het hof, anders dan de kantonrechter, het ontslag op staande voet niet gegrond achtte – maar alleen gezien de ernstige gevolgen daarvan. Dat betekent impliciet dat het hof de werknemer de werkweigering zwaar aanrekent. Moraal van het verhaal is dat zowel de werkgever als de werknemer risico lopen als een werknemer geen juridische hulp krijgt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid.
Paul Snijders
Ik richt mij op advisering, begeleiding en het voeren van procedures in het arbeidsrecht en het contractenrecht. Daarbij treed ik op voor bedrijven, instellingen en particulieren. Mijn stellige overtuiging is dat veel zaken niet bij voorbaat ‘gewonnen’ of ‘verloren’ zijn, maar dat veel afhangt van de manier waarop een zaak wordt voorbereid en gepresenteerd. Een goede samenwerking met de cliënt is daarvoor onontbeerlijk.

Gerelateerde berichten

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding   Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderen de regels rondom...
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de (juridische) gevolgen van het elektronisch verwerken van gegevens. Het verwerkingsbegrip omvat alle...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.