Arbeid & Inkomen

Non-concurrentiebeding conform de WWZ

Jeroen Dijkman
18 February 2015
GRATIS KENNISMAKING
Per 1 januari 2015 is (een deel van) de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingegaan. Het is sindsdien in beginsel niet meer mogelijk om een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen, tenzij de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die de opname van het beding rechtvaardigen. De werkgever zal het bestaan en de noodzakelijkheid hiervan schriftelijk moeten motiveren in de arbeidsovereenkomst. Het non-concurrentiebeding is nietig indien deze schriftelijke motivering ontbreekt.   Naast het schriftelijkheidsvereiste en het meerderjarigheidsvereiste geldt voor non-concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nu dus een nieuw (derde) vereiste, namelijk “noodzakelijkheid vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.”   Wanneer is sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen?   De wetgever heeft weinig duidelijkheid gegeven wanneer bedrijfs- of dienstbelangen zwaarwegend zijn. Concrete voorbeelden hiervan zijn bij de totstandkoming van de WWZ niet genoemd.   Wel is duidelijk dat het steeds moet gaan om een specifieke afweging, waarbij de motivering gelegen kan zijn in “hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent. Te denken valt verder aan het voorkomen dat een ex-werknemer bepaalde klanten meeneemt.   De werkgever moet voor iedere functie waarbij een non-concurrentiebeding gewenst is beoordelen welke bedrijfs- of dienstbelangen bij het aangaan en inroepen van het beding beschermd moeten worden. Hoe specifieker en gemotiveerder de onderbouwing van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn, hoe groter de kans dat het concurrentiebeding stand houdt. Een standaard motivering die voor meerdere functies gebruikt wordt zal niet voldoende zijn.   Noodzakelijkheidsvereiste   Als het concurrentiebeding niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, kan de rechter het beding op verzoek van de werknemer geheel vernietigen.   Zowel op het moment waarop het non-concurrentiebeding wordt aangegaan als bij het einde van het dienstverband moet het vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk zijn dat een concurrentiebeding is overeengekomen. Indien het op een van beide momenten misgaat, leidt dit tot gehele vernietiging van het beding.   Mogelijk is nog sprake van een derde toetsingsmoment, namelijk het moment waarop de werkgever, na einde dienstverband, een beroep doet op het non-concurrentiebeding.   Overgangsrecht   De nieuwe regelgeving omtrent het non-concurrentiebeding is van toepassing op alle op of na 1 januari 2015 overeengekomen arbeidsovereenkomsten. Non-concurrentiebedingen die voor 1 januari 2015 zijn overeengekomen blijven van kracht, ook als er geen sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.   Relatiebeding   Omdat de rechter het relatiebeding als een vorm van het concurrentiebeding beschouwt, zal bovenstaande ook gelden ten aanzien van een relatiebeding. Wilt u meer weten over de gevolgen van de WWZ voor u als werkgever of werknemer? Doe de gratis check! Voor werkgevers klik hier. Voor werknemers klik hier.  
Jeroen Dijkman
Jeroen Dijkman is advocaat Arbeidsrecht en partner bij E-Law Arbeidsrecht Advocaten Jeroen behartigt de belangen van (middel)grote ondernemingen, maar ook van werknemers. Hij adviseert en procedeert voor cliënten inzake verschillende facetten van het arbeidsrecht, waaronder algemeen civiel arbeidsrecht, beëindigingsregelingen, concurrentiebeding, collectief ontslagrecht, ontbindingszaken voor zowel werkgevers als werknemers, regeling van arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van statutair directeuren.

Gerelateerde berichten

Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven...
Iemand had een mooie infographic gemaakt over beeldgebruik volgens het Amerikaanse auteursrecht. Prachtig schema, veel informatie. Maar Amerikaans....

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.