Arbeid & Inkomen

Dwaling over vroegpensioen bij het aangaan van een beëindigingsregeling

Ronald Verheij
15 January 2016
In deze zaak gaat het om de cao voor de Technische Groothandel op grond waarvan de werknemer deelnam aan een VUT-regeling (VUtech) en een vroegpensioenregeling (VPtech).   De werknemer beroept zich op dwaling Op grond van het reglement van de VPtech gaat het vroegpensioen in op het moment dat de werknemer, na het bereiken van de vroegpensioendatum van 61 jaar, niet langer in dienst is van de werkgever. In 2012 is het dienstverband van de werknemer met wederzijds goedvinden beëindigd, waarbij de werkgever aan de werknemer een eenmalige vergoeding heeft toegekend ter compensatie van het netto inkomensverlies van de werknemer. Bij de berekening hiervan is ervan uitgegaan dat zowel de VUtech als de VPtech na het einde van het dienstverband tot uitkering zou komen. De werknemer beroept zich op dwaling en stelt dat hij er niet over is geïnformeerd dat de VPtech tot uitkering zou komen. Had hij dit geweten dat had hij deze beëindigingsregeling niet aangegaan. De werknemer wenste zijn VPtech te bewaren als aanvulling op zijn ouderdomspensioen. De werkgever wist of had moeten begrijpen dat het voor de werknemer van doorslaggevend belang was dat de VPtech niet tot uitkering zou komen en de werkgever had hem dan ook moeten inlichten over het feit dat de VPtech wél tot uitkering zou komen.   De werknemer slaagt niet in bewijsopdracht en beroep op dwaling wordt verworpen Nadat het beroep op dwaling door de rechtbank is afgewezen, gaat de werknemer in hoger beroep. In hoger beroep geeft het hof de werknemer de opdracht te bewijzen dat de werkgever wist dat het voor de werknemer van doorslaggevend belang was dat de VPtech niet tot uitkering zou komen. In hoger beroep komt vast te staan dat de werkgever wist dat de werknemer slechts akkoord kon gaan met een beëindigingsregeling als zijn netto inkomen gelijk zou blijven, aan welke wens de werkgever tegemoet is gekomen door middel van de aanvullingsregeling. De werkgever wist niet dat het voor de werknemer cruciaal was dat de VPtech niet tot uitkering zou komen. Dit hoefde de werkgever ook niet zonder meer te begrijpen uit het enkele feit dat de werknemer bijzondere persoonlijke omstandigheden had. De werknemer slaagt dan ook niet in zijn bewijsopdracht en het beroep op dwaling wordt verworpen.   Informeer werknemer over persoonlijke situatie en inventariseer verwachtingen werknemer Deze uitspraak geeft aan dat het voor de werkgever belangrijk is om de werknemer - bij voorkeur schriftelijk - goed over zijn persoonlijke situatie te informeren, te inventariseren wat de verwachtingen van de werknemer zijn en goed na te gaan of de regeling en de hierbij behorende gevolgen voldoende duidelijk zijn voor de werknemer. Bovengenoemde procedure loopt voor de werkgever goed af, maar het is uiteraard beter om dergelijke procedures te voorkomen.
Ronald Verheij
Ronald Verheij is sinds 1 oktober 2000 werkzaam bij RWV Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Ook maakt hij deel uit van de subsectie pensioenrecht. Adviseren over pensioenregelingen en het bijstaan in geschillen met betrekking tot pensioen zal een steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de praktijk van Ronald. Naast het arbeids- en pensioenrecht houdt hij zich bezig met het algemeen contractenrecht, waaronder het incasseren van geldvorderingen.

Gerelateerde berichten

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding   Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderen de regels rondom...
Iemand had een mooie infographic gemaakt over beeldgebruik volgens het Amerikaanse auteursrecht. Prachtig schema, veel informatie. Maar Amerikaans....

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.