Arbeid & Inkomen

De Wet werk en zekerheid en tijdelijke arbeidsovereenkomsten; bent u goed voorbereid?

Geert de Haas
8 December 2014
Op 1 januari 2015 treedt het eerste deel van de Wet werk en zekerheid in werking. In dit artikel leest u meer over de wijzigingen ten aanzien van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.   Keten van arbeidsovereenkomsten Uiteraard blijft het mogelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan uw werknemers aan te bieden. De keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt echter teruggeschroefd; voorheen mocht u verspreid over 36 maanden drie maal achtereen een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden, per 1 juli 2015 mag u nog slechts verspreid over 24 maanden drie maal een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Start een werknemer op 1 juli 2015 binnen uw bedrijf met een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, dan mag u deze op 1 juli 2016 voor de duur van één jaar verlengen. Wilt u de arbeidsrelatie op 1 juli 2017 voortzetten, dan dient u dit te doen middels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Overigens kan hier bij CAO van worden afgeweken.   Gaat uw medewerker tijdelijk uit dienst, maar keert hij op een later moment terug? Dan is de keten van arbeidsovereenkomsten mogelijk doorbroken. In de huidige wetgeving is dit na een onderbreking van meer dan 3 maanden het geval, maar per 1 juli 2015 zal dit na een onderbreking van meer dan 6 maanden pas het geval zijn. Wat houdt deze onderbreking in? Stel, u eindigt het dienstverband van uw medewerker per 1 september 2015. U neemt de betreffende medewerker op 1 januari 2016 terug in dienst. Thans zou een nieuwe keten van arbeidsovereenkomsten ontstaan en zou u opnieuw drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan mogen bieden. Echter, op 1 januari 2016 geldt de Wet werk en zekerheid en moet worden geconstateerd dat nog geen 6 maanden waarbinnen uw werknemer niet in dienst is, zijn verstreken. In dat geval wordt de keten niet doorbroken en geldt dat u aan de voorwaarde moet voldoen die bepaalt dat in een periode van 24 maanden niet meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden aangegaan met deze werknemer.   Opzegtermijn Ook wel aanzegtermijn genoemd. Indien u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bent aangegaan met uw medewerker, dient u hem/haar uiterlijk één maand voordat het contract van rechtswege eindigt te informeren of u het dienstverband wenst door te zetten of u toch afscheid van elkaar neemt. Houd u deze termijn goed in de gaten, want indien u verzuimt deze mededeling te doen, dan bent u één maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. Doet u deze mededeling te laat, dan bent u een evenredige vergoeding verschuldigd.   Proeftijd en concurrentiebeding Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag niet langer een proeftijd bevatten. Ook mag er geen concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn opgenomen, tenzij u aan kunt tonen dat een dergelijk beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit dient u schriftelijk te motiveren.   Bovengenoemde wijzigingen gelden voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten welke op of na 1 juli 2015 zijn aangegaan of per deze datum worden verlengd. Wilt u meer weten over de gevolgen van de WWZ voor u als werkgever of werknemer? Doe de gratis check! Voor werkgevers klik hier. Voor werknemers klik hier.
Geert de Haas
Specialist in zaken waarmee ondernemers te maken krijgen: Contracten, Incasso's, Samenwerkingsverbanden, Geschillen, Arbeidsrecht. Mijn doel is steeds een optimale oplossing te vinden binnen de krachtsverhoudingen waarmee u als ondernemer te maken heeft. Ik vind mijn beroep leuk omdat ik het leuk vind om te winnen. En iedere dag opnieuw heb ik weer kans om te winnen.

Gerelateerde berichten

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding   Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderen de regels rondom...
Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven...

Deel dit blog artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?

Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.