Huren & Wonen
Daan Smits
27 juli 2016
Indien de loop van de grens tussen twee erven onzeker is, kan ieder van de eigenaars vorderen dat de rechter deze grens in rechte vaststelt. Zo bepaalt artikel 5:47 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Ingangsvoorwaarde voor een rechterlijke grensbepaling is dan ook dat er sprake is van een onzekere grens tussen twee erven. Daarvan is niet reeds sprake als de eigenaars van twee naast...Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
3 juni 2016
Deze vraag moest de voorzieningenrechter te Rotterdam beantwoorden. In zijn uitspraak van 6 januari 2016 oordeelt de voorzieningenrechter dat dit in dit geval  mocht en wijst de vordering van de verhuurder tot nakoming van de op huurder rustende exploitatieverplichting af....Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
3 juni 2016
Indien een huurder als gevolg van een renovatie (tijdelijk) dient te verhuizen, dan heeft de huurder altijd recht op een verhuiskostenvergoeding; ook als de huurder zelf om die renovatie heeft verzocht. De huurder kan ook geen afstand doen van zijn recht op een verhuiskostenvergoeding, aangezien de verhuiskostenregeling van dwingend recht is. Zo bepaalde de Hoge Raad in zijn ...Lees meer
Huren & Wonen
Frank Dekkers
10 mei 2016
Op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. De nieuwe wetgeving gaat in op 1 juli a.s. en ziet op woonruimte. De wet versoepelt de mogelijkheden voor u als verhuurder om tijdelijk te verhuren. Daarnaast biedt het woningbouwverenigingen beleidsruimte bij de vorming van huurprijzen. Goed nieuws voor alle verhuurders: versoepeling tijdelijke...Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
22 april 2016
De kantonrechter te Alkmaar meende in zijn uitspraak van 23 december 2015 van niet en corrigeert.  Hoewel ik de uitkomst toejuich is het de vraag of de wijze waarop de kantonrechter tot die uitkomst komt in lijn is met de wet. Zie in dat kader de door mij geschreven ...Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
9 maart 2016
Indien een koopoptie is toegekend onder een voorwaarde en die voorwaarde niet vervuld is als gevolg van externe oorzaken, dan kan deze koopoptie niet worden ingeroepen met een beroep op artikel 6:23 lid 1 BW. Dit is namelijk alleen mogelijk als de niet-vervulling van die voorwaarde is veroorzaakt door de wederpartij en deze daarbij (bij niet-vervulling) een belang had. Zo oordeelde de Hoge Raad...Lees meer
Huren & Wonen
Dave Beck
29 februari 2016
Als de eigenaar van een pand waarop een hypotheekrecht rust in verzuim is met de voldoening van het hypothecair krediet, is een hypotheekhouder bevoegd om het pand openbaar te verkopen. Het kan zo zijn dat met de verkoop van het pand de hypotheekhouder niet volledig wordt betaald. In dat geval kan van de hypotheekhouder niet worden verlangd dat hij afstand doet van zijn hypotheekrecht. Ook kan...Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
4 februari 2016
Op 13 januari 2016 is de ‘wet dubbele bemiddelingskosten’ gepubliceerd, welke wet het berekenen van dubbele bemiddelingskosten door bemiddelaars moet tegengaan. De wet treedt vermoedelijk op 1 april 2016 in werking. Wat betekent deze wet voor de praktijk? De wet is voor het belangrijkste deel niets meer dan een verduidelijking van de huidige wet, zodat er feitelijk gezien niet zo gek...Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
4 februari 2016
In de zoektocht naar een oplossing voor overlastgevende huurders wordt de laatste jaren steeds vaker het instrument van de gedragsaanwijzing toegepast. Uit onderzoek is gebleken dat gedragsaanwijzingen in bepaalde gevallen een nuttig instrument zijn om overlast door huurders een halt toe te roepen. Desondanks blijken een hoop verhuurders, waaronder ook veel woningcorporaties, niet bekend te...Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
4 februari 2016
Bij renovatie van een woning heeft een huurder ook recht op een verhuiskostenvergoeding, indien hij vanwege zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden niet kan worden uitgevoerd wanneer de huurder in die woning blijft wonen. Interessant is in dit kader een recente uitspraak van de kantonrechter te Amersfoort van 14 oktober 2015 (...Lees meer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.