Familie & Relatie
23 oktober 2014
Ouders zijn verantwoordelijk voor wat hun kinderen op Facebook doen, las ik bij de Wall Street Journal. Dat bleek uit een vonnis van een gerechtshof in de Amerikaanse staat Georgia. Het kind had een ander kind gepest, en de ouders hadden nagelaten in te grijpen terwijl ze wel hadden moeten weten dat dit speelde. Hoe zou dat bij ons gaan? De wet is voor aansprakelijkheid van ouders in...Lees meer
Familie & Relatie
22 oktober 2014
Regelmatig lenen ouders geld aan een kind voor de aanschaf van een huis. De rente op zo’n geldlening is – net als de rente op een hypothecaire geldlening – fiscaal aftrekbaar. Maar wat als de rente in de praktijk niet wordt betaald aan de ouders? Dan is het de vraag of de rente door ouders wordt kwijtgescholden of geschonken. Wordt de rente kwijtgescholden, dan is die fiscaal niet aftrekbaar....Lees meer
Familie & Relatie
Mark van Essen
15 oktober 2014
Een bijstandsuitkering ontvang je om rond te komen, indien je tijdelijk over onvoldoende inkomsten beschikt om zelf in het levensonderhoud te voorzien. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, dien je uiteraard aan een aantal voorwaarden te voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat je niet mag beschikken over een eigen vermogen. Een eigen woning die je volledig of gedeeltelijk hebt...Lees meer
Familie & Relatie
Sieta Autar - Matawlie
25 september 2014
Momenteel zijn er drie mogelijkheden om een nalatenschap al dan niet te aanvaarden: 1) zuiver, 2) beneficiair of 3) u kunt de nalatenschap verwerpen. Bij zowel beneficiaire aanvaarding als verwerping van de nalatenschap zult u niet opdraaien voor eventuele schulden uit de nalatenschap. Vaak weet u op het moment dat iemand overlijdt niet of er schulden zijn en als er schulden zijn hoe hoog die...Lees meer
Familie & Relatie
Mark van Essen
23 september 2014
In de laatste maand van 2013 informeerden wij u over een wetsvoorstel dat in de maak zou zijn, waarmee het huwelijk in gemeenschap van goederen aan banden wordt gelegd. Het wetsvoorstel is een initiatief van D66, PvdA en VVD. Op 11 juli 2014 is dit wetsvoorstel ingediend. Mocht het wetsvoorstel worden goedgekeurd, dan wordt het trouwen in algehele gemeenschap van goederen een keuze, net als de...Lees meer
Familie & Relatie
Mark van Essen
18 september 2014
Jullie echtscheiding is goed geregeld. Jullie hebben de inboedel gedeeld, er zijn afspraken gemaakt over de woning en er is een bedrag afgesproken dat aan alimentatie moet worden betaald. Deze alimentatie kan een bijdrage in de opvoeding en verzorging van de kinderen zijn, dit is de kinderalimentatie, maar zij kan ook bedoeld zijn om bij te dragen in de lasten van de ex-partner, dit is de...Lees meer
Familie & Relatie
Anneloes van Tuijn
12 september 2014
Meestal bestaat na beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een recht op partneralimentatie. Dit recht komt voort uit de wettelijke verplichting van echtgenoten om elkaar te onderhouden. Maar wanneer stopt de partneralimentatie?   In de meeste gevallen geldt een  wettelijke termijn waarna de betalingsverplichting voor partneralimentatie automatisch stopt. Maar de...Lees meer
Familie & Relatie
Claudia Janssens
12 september 2014
Over het algemeen wordt aangenomen dat het in het belang van het kind is om omgang te hebben met beide ouders. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Zo heeft een gedetineerde vader, die na een weekendverlof niet is teruggekeerd naar de gevangenis, in kort geding nakoming gevorderd van de omgangsregeling met zijn dochter.   Een opvallende zaak. De vader, een voortvluchtige man die zich...Lees meer
Familie & Relatie
12 september 2014
Wetsvoorstel   Op 5 september 2014 heeft de ministerraad ingestemd dat het Wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ voor advies wordt gezonden aan de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies worden openbaar zodra deze zijn ingediend bij de Tweede Kamer.    Is het regelen van uw echtscheiding zonder tussenkomst van juridische bijstand wel...Lees meer
Familie & Relatie
11 september 2014
Na de zomer piekt jaarlijks het aantal scheidingsaanvragen. Mensen proberen in de vakantie hun relatie te redden of tillen de scheiding over de zomer. Uit cijfers van het CBS blijkt dat één op de drie getrouwde stellen uiteindelijk weer uit elkaar gaat. Voor de scheidingsadvocaten van vFAS de reden om de ‘Dag van de Scheiding’, die dit jaar op 12 september valt, in het leven te roepen.  ...Lees meer

Experts uitgelicht

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.