Arbeid & Inkomen
16 december 2014
Het zal u niet zijn ontgaan: de Wet werk en zekerheid (Wwz) komt eraan! Per 1 juli 2015 zal het ontslagrecht ingrijpend wijzigen. En ook per 1 januari 2015 worden al aanzienlijke veranderingen doorgevoerd. Vandaag informeren wij u over de aanzegplicht.   De aanzegplicht In de Wet werk en zekerheid wordt per 1 januari 2015 een aanzegplicht geïntroduceerd. U dient werknemers met een...Lees meer
Arbeid & Inkomen
15 december 2014
Op 1 januari 2015 treden de eerste wetswijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid in werking. Dit heeft consequenties voor het proeftijdbeding. In het navolgende zal kort de nieuwe regelgeving worden toegelicht.   Geen proeftijd in contract van 6 maanden of korter Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om een proeftijdbeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Paul Snijders
11 december 2014
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 2 december 2014 een uitspraak van de kantonrechter Heerlen vernietigd. De kantonrechter oordeelde volgens het hof ten onrechte dat een werknemer, die verdacht werd van verduistering en daarvoor een terugbetalingsregeling voor € 8.000,-- had aangeboden, gehouden kan worden aan de schriftelijke verklaring dat zij instemde met de beëindiging van haar...Lees meer
Arbeid & Inkomen
10 december 2014
Eerder is in het arrest Davelaar/Allspan door de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat artikel 7:658 lid 4 BW, dat de werkgeversaansprakelijkheid voor ingeleend personeel regelt, een ruim toepassingsgebruik heeft. Uit de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 21 oktober 2014 (...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Paul Snijders
9 december 2014
Rechtbank Gelderland heeft op 19 november 2014 bepaald dat een ex-werknemer die niet aan een relatiebeding of concurrentiebeding is gebonden, toch schadevergoeding aan zijn ex-werkgever moet betalen wegens concurrentie.   Verzekeringen De ex-werkgever was een verzekeringsbedrijf dat zich richt op verzekeringen voor de zendingswerker. Met een vaststellingsovereenkomst was afscheid genomen...Lees meer
Arbeid & Inkomen
8 december 2014
Regelmatig krijgen wij vragen over de ketenregeling. Het komt vaak voor dat na een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werkgever niet bereid is een vaste arbeidsovereenkomst te geven (omdat een vierde arbeidsovereenkomst in de keten een vaste arbeidsovereenkomst wordt), terwijl dezelfde werkgever de werknemer wel tijdelijk nog zou willen inzetten. Een truc die bedacht is, is dat...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Geert de Haas
8 december 2014
Op 1 januari 2015 treedt het eerste deel van de Wet werk en zekerheid in werking. In dit artikel leest u meer over de wijzigingen ten aanzien van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.   Keten van arbeidsovereenkomsten Uiteraard blijft het mogelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan uw werknemers aan te bieden. De keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt echter...Lees meer
Arbeid & Inkomen
3 december 2014
Naast het begrip opzegtermijn, heeft elke arbeidsrechtjurist en HR-medewerker vanaf 1 januari 2015 te maken met de aanzegtermijn en daaraan gekoppelde eventuele aanzegboete voor de werkgever. Net als de opzegtermijn is sprake van een in de wet geregelde termijn (artikel 7:668 BW).   Aanzegtermijn De aanzegverplichting houdt in dat de werkgever uiterlijk één maand voor de contractueel...Lees meer
Arbeid & Inkomen
25 november 2014
Bij ontslag op staande voet wegens diefstal of verduistering dringen werkgevers soms aan op het ondertekenen van een verklaring door de werknemer, waarin de hoogte van het terug te betalen schadebedrag is opgenomen. De werknemer beroept zich vaak op de vernietigbaarheid van deze schuldbekentenis, omdat deze door misbruik van omstandigheden tot stand zou zijn gekomen. Wanneer gaat de rechter...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Paul Snijders
25 november 2014
Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 12 november 2014 een uitspraak gedaan over de vraag of een zzp-er, die eerst een arbeidsovereenkomst had, die werd opgevolgd door een opdrachtovereenkomst, recht heeft op salaris wegens het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Zorgovereenkomst Partijen waren op 1 november 2012 een zorgovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst vermeldde als sub kopje ‘...Lees meer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.