Arbeid & Inkomen
25 januari 2015
Een lezer vroeg me:   Ik heb ontslag genomen en ben mijn werk aan het overdragen. Echter mijn werkgever zegt nu dat ik op mijn laatste werkdag alle collega’s die ik op Facebook heb, moet ontvrienden. Kan hij dat werkelijk van me eisen?   Deze variant kende ik nog niet: collega’s in plaats van klanten/relaties, en Facebook in plaats van Linkedin.   De gebruikelijke...Lees meer
Arbeid & Inkomen
21 januari 2015
De Wet Werk en Zekerheid brengt grote wijzigingen voor het arbeidsrecht met zich mee. Eén van deze wijzigingen betreft de introductie van de transitievergoeding. Een werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, zal in principe altijd aanspraak kunnen maken op deze ‘ontslagvergoeding’ zodra de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.   Recht op transitievergoeding Het recht op een...Lees meer
Arbeid & Inkomen
20 januari 2015
Per 1 juli 2015 treedt het gedeelte van de wetswijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid in werking dat ziet op het ontslagrecht. Hieronder vallen onder andere de wijziging in de bevoegdheden van het UWV en de Kantonrechter en de introductie van een wettelijke ontslagvergoeding, de zogenoemde transitievergoeding. De transitievergoeding kan in uitzonderlijke gevallen worden aangevuld met een...Lees meer
Arbeid & Inkomen
18 januari 2015
Volgens artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) mag een werkgever de arbeidsovereenkomst ‘onverwijld’ opzeggen wegens een dringende reden (ontslag op staande voet). Een werkgever mag weliswaar de tijd nemen om onderzoek te (laten) doen naar de handelwijze van de werknemer, maar als de dringende reden blijkt, dan moet de werkgever zo snel mogelijk tot ontslag overgaan. Is hij daarmee...Lees meer
Arbeid & Inkomen
14 januari 2015
Rechtbank Noord-Holland heeft op 13 november 2014 beslist dat een autohandelaar, die ten onrechte had aangegeven dat hij lid was van FOCWA, schadevergoeding aan een klant moet betalen. Betrokkene had in 2013 een Audi TTS Roadster voor € 16.900,00 gekocht bij een handelaar in schadeauto’s. Afgesproken werd dat een aantal reparaties aan de auto zouden plaatsvinden, o.a. betreffende het ‘richten...Lees meer
Arbeid & Inkomen
14 januari 2015
Het lijkt nogal overdreven om als werkgever een werknemer te ontslaan wegens diefstal of verduistering van 50 cent. Van dat bedrag kan in de gemiddelde bedrijfscatering immers amper een plakje kaas of worst worden gekocht. Maar is dit wel zo overdreven?   De feiten De werkneemster in kwestie werkt sinds mei 2013 als oproepkracht bij een koffiebar. Op 21 september 2014 is de werkneemster...Lees meer
Arbeid & Inkomen
12 januari 2015
Een werknemer mag onder omstandigheden vertrouwen op de informatie over zijn pensioenaanspraken, die de pensioenuitvoerder jaarlijks verstrekt via het UPO (Uniform Pensioen Overzicht). Van een pensioenuitvoerder mag goede en heldere communicatie over pensioen worden verwacht. Bij de Tweede Kamer ligt nu het wetsvoorstel Pensioencommunicatie met maatregelen ter verbetering van de communicatie...Lees meer
Arbeid & Inkomen
9 januari 2015
Tot 2011 bestond er geen uniforme fiscale regelgeving voor het verstrekken van goederen- en diensten aan werknemers. Toenmalig minister van Financiën, Jan Kees de Jager, introduceerde in 2011 de zogenaamde werkkostenregeling (“WKR”) met als doel een meer uniforme en heldere regeling te creëren. Nu heeft u als werkgever nog de keuze: of u maakt gebruik van de oude regeling of u maakt gebruik...Lees meer
Arbeid & Inkomen
9 januari 2015
Is een stiekem gemaakte verborgen cameraopname bruikbaar als bewijs? Wie veel Amerikaanse rechtbankseries kijkt, weet het antwoord: nee. Maar het Nederlands (burgerlijk) recht werkt anders, zo blijkt maar weer eens uit een recent vonnis (...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Thijs van Liempd
7 januari 2015
Werkgevers hebben op dit moment de mogelijkheid om voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten. Deze bepaling zien we veelal terugkomen in de flexibele contracten, waaronder de nulurencontracten en de min-max contracten. De achterliggende gedachten hierbij is de bestaande wens om enkel de feitelijke uren uit te betalen.   Vanaf 1...Lees meer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.