Arbeid & Inkomen
9 februari 2015
Een moment van onbezonnenheid, ondoordacht handelen, maar ook onwetendheid van de werknemer kan tot imagoschade van uw bedrijf leiden en ontslag voor de werknemer tot gevolg hebben. Hoe kunt u het beste voorkomen dat uw werknemer schadelijke uitlatingen doet via social media? En mag u van uw werknemer verlangen dat het social media account bij het einde van het dienstverband wordt ingeleverd?...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Thijs van Liempd
6 februari 2015
In sommige branches, zoals de evenementenbranche, worden relatief veel “vreemdelingen” in de zin van de Wet arbeid en vreemdelingen (WAV) ingezet. De inzet van vreemdelingen is gebonden aan een aantal vereisten. Verder komen allerlei verplichtingen kijken bij de inzet van vreemdelingen.   Een opdrachtgever die een andere partij inschakelt voor het uitvoeren van de opdracht – waarbij...Lees meer
Arbeid & Inkomen
5 februari 2015
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid blijven zowel werknemer als werkgever ook na 1 juli 2015 bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden. Dit is het welbekende ‘ontslag op staande voet’. De dringende reden dient onverwijld, ofwel ‘binnen zeer korte tijdspanne’ aan de ander te worden medegedeeld.   Overgangsrecht De nieuwe wetgeving is enkel...Lees meer
Arbeid & Inkomen
3 februari 2015
Op 12 december 2014 heeft minister Asscher van Sociale Zaken het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies naar de Tweede kamer gestuurd. De minister koos het volgende uitgangspunt voor zijn nieuwe wetsvoorstel: “Voor gelijk werk moet gelijk loon worden betaald, of een werknemer nou uit Rotterdam of uit Roemenië komt.”   Waarom deze wet? De wet is nodig omdat de...Lees meer
Arbeid & Inkomen
30 januari 2015
Een groot onderdeel van de aanstaande wijzigingen in het arbeidsrecht betreft het ontslagrecht. Vanaf 1 juli 2015 zullen er acht limitatieve ontslaggronden in de wet worden opgenomen. Ook kan de werkgever niet langer kiezen tussen een opzegging met toestemming van het UWV, en een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Afhankelijk van de ontslaggrond, is één van deze beide de...Lees meer
Arbeid & Inkomen
30 januari 2015
Een lezer vroeg me: Ik ben op zoek naar werk en heb mijn CV op mijn website gezet. Nu heeft een detacheringsbureau dat CV gevonden en aan een mogelijke werkgever aangeboden, zonder mij dat echter te vragen. Ik kwam daar achter doordat ik dat bedrijf belde en zij zeiden dat ze geen zaken met me mochten doen vanwege afspraken met dat bureau! Dat kan toch niet waar zijn, wat kan ik doen?...Lees meer
Arbeid & Inkomen
29 januari 2015
Een Assistent Chef werd er van beschuldigd dat hij geweigerd had om de oorzaak van lekkage in pakjes vleeswaren op te sporen. Om die reden werd hij verplicht om in het kader van een verbetertraject als productiemedewerker aan de slag te gaan. Mocht de werkgever tot deze eenzijdige functiewijziging overgaan?   Degradatie De werknemer werd eenzijdig uit zijn functie gezet, en pas na het...Lees meer
Arbeid & Inkomen
28 januari 2015
De regels voortvloeiend uit het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) zijn van toepassing op rechtsverhoudingen met voldoende band met Nederland. In de artikelen 6 en 9 van het BBA is momenteel opgenomen dat voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst de toestemming van het UWV is vereist. Is deze toestemming er niet, dan is de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever...Lees meer
Arbeid & Inkomen
28 januari 2015
Onder het huidige recht mogen maar een beperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten (de ketenregeling, artikel 7:668a BW). In het geval dat een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden hebben overschreden, of in het geval dat meer dan drie tijdelijke contracten (met tussenpozen van niet meer dan drie maanden) elkaar hebben opgevolgd,...Lees meer
Arbeid & Inkomen
27 januari 2015
Daar zitten we dan, net als vroeger in de collegezaal. Met een keurige lijst van sheets op tafel die Christiaan Oberman, advocaat-partner, docent en redacteur bij het Advocatenblad, zojuist heeft uitgedeeld. Allemaal meesters in de rechten, met een interesse voor de arbeidsrechtpraktijk. Oberman trapt tijdens Advocatenblad Live! zijn masterclass Arbeidsrecht af. Tijd om het advocatenbrein te...Lees meer

Experts uitgelicht

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.