Arbeid & Inkomen
Stéfanie van Creij
10 juni 2015
Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat het Nederlandse arbeids- en ontslagrecht ingrijpend veranderen. Ook de regels voor tijdelijke contracten worden aangepast met de bedoeling werknemers meer zekerheid te bieden. De flexibiliteit voor werkgevers wordt daarmee fors ingeperkt. De belangrijkste wijziging voor tijdelijke contracten betreft de zogenaamde ketenregeling, de wettelijke...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Paul Snijders
21 mei 2015
Werkgevers en werknemers kunnen verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met elkaar aangaan. Als er tussen de opvolgende contracten meer dan drie maanden zitten, ontstaat er geen vast dienstverband. Rechtbank Den Haag heeft op 3 april 2015 geoordeeld dat een werkgever die voor seizoenswerk gebruik maakt van dit soort contracten, verplicht kan worden om voor het volgende seizoen...Lees meer
Arbeid & Inkomen
John Veerman
20 mei 2015
Per 1 juli 2015 zal er nieuwe wet- en regelgeving in werking treden ten aanzien van het arbeidsrecht. Een van de nieuwe wijzigingen heeft betrekking op het ontslagrecht. In de vorige column is de nieuwe ontslagwetgeving ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst en de UWV-procedure besproken. In deze column zal de nieuwe ontslagprocedure bij de kantonrechter worden besproken.  ...Lees meer
Arbeid & Inkomen
29 april 2015
Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers - dus ook tijdelijke werknemers - recht op een transitievergoeding als na ten minste twee jaar hun arbeidsovereenkomst:  
  • door u als werkgever niet wordt verlengd;
  • door u als werkgever wordt opgezegd of ontbonden; dan wel
  • op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar gedrag van uw kant wordt...
Lees meer
Arbeid & Inkomen
21 april 2015
Op grond van de Werkloosheidswet wordt ‘inkomen’ geheel in mindering gebracht op de WW-uitkering. Onder inkomen valt onder andere het bedrag dat een werknemer aan prepensioen ontvangt. Hierop is één uitzondering, namelijk de situatie waarin de werknemer tijdens zijn dienstverband besluit een gedeelte van zijn werktijd in te ruilen voor een prepensioen. Als de werknemer vervolgens uit datzelfde...Lees meer
Arbeid & Inkomen
20 april 2015
Het College voor de Rechten van de Mens heeft een oordeel gegeven over de vraag of de vierde arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer op grond van de ketenregeling heeft te gelden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening weliswaar onderscheid maakt op grond van...Lees meer
Arbeid & Inkomen
15 april 2015
Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd nieuwsberichten gelezen over Vroom & Dreesmann die in een discussie verwikkeld is geraakt met de werknemers over de aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden. De  discussie over de eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden is juridisch minder ingewikkeld dan het lijkt. Uiteindelijk is het een feitelijk oordeel.   De Hoge Raad...Lees meer
Arbeid & Inkomen
15 april 2015
Het kabinet wil de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhogen. In het jaar 2018 moet de AOW-leeftijd op 66 jaar liggen en in het jaar 2021 op 67 jaar. Met ingang van het jaar 2022 wordt de AOW-leeftijd aangepast op basis van de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken, is op 17 november 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.   De auteur...Lees meer
Arbeid & Inkomen
13 april 2015
Bij uitbetaling van de vakantiedagen mag de werknemer niet in een nadeliger positie komen dan wanneer hij in dienst was gebleven en de vakantiedagen had opgenomen. Een vakantiedag is één dag loon waard. Onder het begrip loon valt ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Verder dienen de looncomponenten zoals de bonus die (deels) afhankelijk is van de prestatie van de werknemer, de...Lees meer
Arbeid & Inkomen
13 april 2015
Ontslag en reorganisatie Met enige regelmaat komt het voor dat een werknemer binnen een organisatie gedrag vertoont waar collega's niet mee blij zijn. Of sterker nog, bang voor zijn. Ik heb dit in mijn eigen praktijk ook meegemaakt. De werkgever heeft op basis van Arbowetgeving de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Indien een werknemer aantoonbaar anderen...Lees meer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.