Arbeid & Inkomen
14 januari 2016
U zult als werkgever vast de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) nog kennen. De WAA maakte het mogelijk voor werknemers om een verzoek te doen om meer, of juist minder uren te gaan werken. Sinds 1 januari 2016 heeft de WAA plaats gemaakt voor een nieuwe wet: de Wet flexibel werken. Wat is er voor u veranderd?   De Wet flexibel werken beoogt een cultuuromslag De wetgever...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Nadine van der Slot
13 januari 2016
Werknemers worden met behulp van schijnconstructies veelvuldig onderbetaald. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Om dit tegen te gaan zijn maatregelen genomen met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De WAS – die inmiddels bijna volledig in werking is getreden – heeft grote gevolgen voor u wanneer u personeel inleent. Welke maatregelen hebben de grootste gevolgen?...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Denise Achenbach
12 januari 2016
Het ontslag op staande voet heeft tot op heden meerdere malen geleid tot uiteenlopende rechtspraak. Bij de beantwoording van de vraag of een ontslag op staande voet terecht is weegt de kantonrechter alle omstandigheden van het geval af. In die belangenafweging worden ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer betrokken. De rode draad in de rechtspraak is dat beperkte verstandelijke...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Claudia van Hunsel
12 januari 2016
In een recent door ons behandelde procedure heeft de kantonrechter te Gouda een premievordering van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid afgewezen. De kantonrechter volgde het door ons gevoerde verweer dat de vordering door verloop van vijf jaren was verjaard. In lijn met eerdere uitspraken overwoog de kantonrechter dat alle periodieke vorderingen, die betaalbaar zijn bij het...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Denise Achenbach
11 januari 2016
De proeftijd biedt werkgevers de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De opzegverboden zoals gedurende ziekte en gedurende zwangerschap zijn in beginsel niet van toepassing in de proeftijd. Discriminatoire ontslagen, zoals opzegging vanwege de zwangerschap, zijn wel verboden en kunnen misbruik van bevoegdheid opleveren. In dat geval kan de...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Ronald Verheij
8 januari 2016
De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 29 september 2015 aangenomen door de Eerste Kamer en is per 1 januari 2016 in werking getreden. De wet bevat enerzijds maatregelen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moeten bevorderen en anderzijds maatregelen die moeten voorkomen dat jongere werknemers door AOW-gerechtigde werknemers van de arbeidsmarkt worden verdrongen....Lees meer
Arbeid & Inkomen
Pim Sluiter
29 december 2015
Wie verlangt daar nou niet naar: door te mogen werken na je 65e? De wetgever vindt dat ook een goed idee. Per 1 januari 2016 geldt de wet ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd‘. Doel: het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van een arbeidsovereenkomst (of ambtelijke aanstelling) te faciliteren. Op welke wijze wordt dat voor werkgevers en werknemers vergemakkelijkt? Ik benoem hierna...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Peter van der Veer
28 december 2015
De Wet Werk en Zekerheid heeft het arbeidsrecht per 1 juli 2015 veranderd. Gedeeltelijk door invoering van nieuwe regels die betrekking hebben op de flexibele arbeid, deels door de wijzigingen van het ontslagrecht.  Flexibele arbeid Een werknemer kan per 1 juli 2015 aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien hij voor dezelfde werkgever binnen...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Jacqueline Lauwen
9 december 2015
Uitgangspunt bij werkgeversaansprakelijkheid (toepassing van artikel 7:658 BW) is dat de werknemer die zijn werkgever (op grond van lid 2 van die bepaling) aanspreekt, dient te stellen (en bij gemotiveerde betwisting dient te bewijzen) dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden en dat een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en de uitoefening van de...Lees meer
Arbeid & Inkomen
Paul Snijders
9 december 2015
Uit een uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 oktober 2015 blijkt hoe belangrijk de adviezen van de bedrijfsarts zijn en wat de risico’s zijn als de zieke werknemer zich, om met de werkgever een beëindigingsregeling te treffen, formeel beter meldt. Ook blijkt uit deze uitspraak hoe voorzichtig een werkgever moet zijn met een zieke werknemer die geen juridische bijstand geniet....Lees meer

Experts uitgelicht

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier
Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.