Arbeid & Inkomen
Stéfanie van Creij
8 februari 2017

Een dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige beëindiging (ontslag) door de werkgever of de werknemer, kunnen partijen ook met wederzijds goedvinden besluiten tot het einde van de arbeidsovereenkomst. In dat geval is zowel de werkgever als de werknemer het eens met de beëindiging en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Het is gebruikelijk die voorwaarden vast...

Lees meer
Arbeid & Inkomen
Elise van Es
22 februari 2016

Ondernemers komen onder de transitievergoeding uit door een zieke werknemer in dienst te houden met een leeg dienstverband

Langdurig ziek zijn, daar zit niemand op te wachten. Als werknemer heb je geen zin in een lang ziektebed, maar als werkgever is een langdurig zieke werknemer een flinke aanslag op je omzet. Je bent immers verplicht om twee jaar lang...

Lees meer
Arbeid & Inkomen
Kees-Pieter Dekker
15 februari 2016

In de jaren '90 van de vorige eeuw was een pensioenregeling gebaseerd op eindloon nog de gangbare norm. Ook toen al waren er werkgevers die van de steeds duurder wordende eindloonregelingen afscheid wilden nemen. De omzetting naar een beschikbare premieregeling (of premieovereenkomst in de huidige wettelijke definitie) was dan de aangewezen weg: beheersbare kosten voor de werkgever en...

Lees meer
Arbeid & Inkomen
Eerde de Vries
15 februari 2016

Inmiddels is meer dan een half jaar ervaring opgedaan met het nieuwe ontslagrecht. In onze Nieuwsbrief van februari (zie onze site Omny de Vries) besteden we daarom ook weer aandacht aan deze nieuwe regels. Doel van het nieuwe ontslagrecht was om meer duidelijkheid te scheppen voor beide partijen, zodat ze vooraf al weten waar ze aan toe zijn. Veel wetgevingsoperaties beginnen met zo’n...

Lees meer
Arbeid & Inkomen
Paul Snijders
11 februari 2016
Akkoord gaan met ontslag bij ziekte levert in het algemeen een benadelingshandeling op met als gevolg dat een uitkering door het UWV wordt geweigerd. Wat gebeurt er als een zieke werknemer wegens reorganisatie een beëindigingsovereenkomst tekent maar de werknemer niet uitdrukkelijk waarschuwt voor de gevolgen daarvan? Maakt het verschil of in de overeenkomst uitdrukkelijk staat vermeld dat...
Lees meer
Arbeid & Inkomen
Nadine van der Slot
28 januari 2016

Het zal u niet ontschoten zijn dat u als werkgever bij een ontslag onder het huidige recht in praktisch alle gevallen een transitievergoeding verschuldigd bent aan uw werknemer. Het maakt in dat geval niet uit of de werknemer die wordt ontslagen (al enige tijd) ziek is. Dit brengt met zich mee dat u ook bij opzegging en/of ontbinding van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte een...

Lees meer
Arbeid & Inkomen
Ronald Verheij
19 januari 2016

De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 (gefaseerd) in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het pensioenbewustzijn van deelnemers te vergroten. De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor de rol en de zorgplicht van de werkgever. Zo krijgt de werkgever een grotere verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie met zijn werknemer(s). Dit betekent onder meer dat de...

Lees meer
Arbeid & Inkomen
Kees-Pieter Dekker
17 januari 2016

Het nieuwe arbeidsprocesrecht dat op 1 juli 2015 in werking is getreden kent de mogelijkheid dat een rechter (ook in hoger beroep) het "herstel van de arbeidsovereenkomst" uitspreekt. Voor de werknemer is dat mooi omdat de werkgever dan verplicht wordt om de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Voor de werkgever is dat minder leuk omdat de...

Lees meer
Arbeid & Inkomen
Ronald Verheij
15 januari 2016

In deze zaak gaat het om de cao voor de Technische Groothandel op grond waarvan de werknemer deelnam aan een VUT-regeling (VUtech) en een vroegpensioenregeling (VPtech).

 

De werknemer beroept zich op dwaling

Op grond van het reglement van de VPtech gaat het vroegpensioen in op het moment dat de werknemer, na het bereiken van de vroegpensioendatum van 61 jaar,...

Lees meer
Arbeid & Inkomen
14 januari 2016

U zult als werkgever vast de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) nog kennen. De WAA maakte het mogelijk voor werknemers om een verzoek te doen om meer, of juist minder uren te gaan werken. Sinds 1 januari 2016 heeft de WAA plaats gemaakt voor een nieuwe wet: de Wet flexibel werken. Wat is er voor u veranderd?

 

De Wet flexibel werken beoogt een cultuuromslag...

Lees meer

Experts uitgelicht

Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.