Arbeid & Inkomen
Stéfanie van Creij
8 februari 2017

Een dienstverband kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige beëindiging (ontslag) door de werkgever of de werknemer, kunnen partijen ook met wederzijds goedvinden besluiten tot het einde van de arbeidsovereenkomst. In dat geval is zowel de werkgever als de werknemer het eens met de beëindiging en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Het is gebruikelijk die voorwaarden vast...

Lees meer
Familie & Relatie
Mark van Essen
15 december 2016

Na een scheiding moeten er veel praktische zaken worden geregeld. Waar men echter vaak niet aan denkt, is dat wat eerst heel gewoon was dit nu niet meer is. Wist je bijvoorbeeld dat je na een scheiding niet zomaar je kind mee naar het buitenland mag nemen? Of het kind met opa en oma op vakantie mag laten gaan? En dat wanneer je dit wel doet dit als onttrekking aan het ouderlijk gezag en zelfs...

Lees meer
Strafrecht
Ingrid van den Heuvel
11 oktober 2016

Mocht je als volwassene verhoord worden door de politie dan ondersteun ik je graag.

Sinds 1 maart 2016 mag ik als advocaat namelijk aanwezig zijn bij je politieverhoor (bij minderjarige verdachten mocht ik al langer aanschuiven). Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad van 22 december jl.

De Hoge Raad zet hiermee druk op de implementatie van de Europese richtlijn ‘Access to a...

Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
27 juli 2016

Indien de loop van de grens tussen twee erven onzeker is, kan ieder van de eigenaars vorderen dat de rechter deze grens in rechte vaststelt. Zo bepaalt artikel 5:47 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Ingangsvoorwaarde voor een rechterlijke grensbepaling is dan ook dat er sprake is van een onzekere grens tussen twee erven. Daarvan is niet reeds sprake als de eigenaars van twee...

Lees meer
Familie & Relatie
Mark van Essen
28 juni 2016

Uit onderzoek is gebleken dat de band tussen kinderen en hun ouders verandert na een scheiding. Het onderzoek is verricht door de University of Illinois onder kinderen in verschillende leeftijdscategorieën waarvan de ouders hebben besloten om te gaan scheiden, maar ook waarvan de ouders nog samen waren. Kinderen waarvan de ouders op jonge leeftijd hebben besloten om te gaan scheiden ervaren...

Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
3 juni 2016

Deze vraag moest de voorzieningenrechter te Rotterdam beantwoorden. In zijn uitspraak van 6 januari 2016 oordeelt de voorzieningenrechter dat dit in dit geval  mocht en wijst de vordering van de verhuurder tot...

Lees meer
Huren & Wonen
Daan Smits
3 juni 2016

Indien een huurder als gevolg van een renovatie (tijdelijk) dient te verhuizen, dan heeft de huurder altijd recht op een verhuiskostenvergoeding; ook als de huurder zelf om die renovatie heeft verzocht. De huurder kan ook geen afstand doen van zijn recht op een verhuiskostenvergoeding, aangezien de verhuiskostenregeling van dwingend recht is. Zo bepaalde de Hoge Raad in zijn ...

Lees meer
Intellectueel Eigendom
23 mei 2016

Na buitengewoon veel gelobby, gesteggel en geharrewar over toestemming geven, profiling, toezicht en boetes zijn we er dan eindelijk uit: de Europese Privacyverordening is definitief aangenomen in het Europees Parlement. De nieuwe regels zullen de huidige nationale privacywetten, zoals onze Wet bescherming persoonsgegevens, gaan vervangen en zo een éénvormige privacyregulering bieden voor alle...

Lees meer
Intellectueel Eigendom
23 mei 2016

Een congres over ICT voor juristen. Is dat zoiets als een pufcursus voor vrijgezelle mannen - onschuldig maar zinloos? Of een bijeenkomst van vak-masochisten, die voorpret beleven aan hun eigen disruptie? Allesbehalve. Het is een doorkijkje naar de mooiste toekomst ooit.

Rechten studeren

Stoffig hoor. Wetboeken uit je hoofd leren en meer van die ongein...

Lees meer
Familie & Relatie
Mark van Essen
17 mei 2016

Wie voorafgaand of tijdens het huwelijk geen afspraken met de ander maakt, is getrouwd in gemeenschap van goederen. De wet schrijft namelijk voor dat je in gemeenschap van goederen met elkaar trouwt, tenzij je huwelijkse voorwaarden opstelt. Nog wel, want er zijn plannen om een beperkte gemeenschap van goederen tot uitgangspunt te maken, zodat alles wat jullie  al hadden voordat jullie...

Lees meer

Experts uitgelicht

Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)
(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?
Over de Advocatenwijzier

Heb je een advocaat nodig maar vind je het lastig om uit het grote aanbod de juiste te kiezen? Dat begrijpen wij volkomen. Daarom helpt De Advocatenwijzer particulieren en ondernemers bij het vinden van een geschikte advocaat. Met onze uitgebreide ervaring in de advocatuur kunnen wij als geen ander de advocaat vinden die voldoet aan jouw criteria, voorkeuren en behoeften.