Blikje Red Bull reden tot ontslag op staande voet?

Een blikje Red Bull opdrinken zonder af te rekenen, kan grote consequenties hebben. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde recentelijk dat supermarktketen de Coop een rechtsgeldig ontslag op staande voet gaf aan een werkneemster vanwege het niet afrekenen van een blikje Red Bull tijdens haar pauze. Volgens het Hof kon van de Coop niet verwacht worden het dienstverband voort te zetten met een werkneemster die zo duidelijk de niet te misverstane huisregels geschonden had. Dat het hier ging om een jonge, alleenstaande moeder die met verstrekkende financiÎle gevolgen te maken kreeg door het ontslag, deed hier niet aan af.

 

De Coop hanteert strakke huisregels inzake de aanschaf door eigen personeel van goederen uit de winkel. In de huisregels staat dat te consumeren goederen bij aanvang van de pauze afgerekend dienen te worden. Schending van de huisregels levert bij de Coop een grond op voor ontslag op staande voet.

 

In de zaak die speelde voor het Gerechtshof Den Haag, pakte de werkneemster van de Coop vlak voor haar pauze een blikje Red Bull uit het schap. Vervolgens dronk zij dit in de kantine op en gooide het blikje daar in de prullenbak. Haar leidinggevende merkte het blikje op en vroeg zijn werkneemster of zij dit blikje had afgerekend. Hierop antwoordde zij dat zij die ochtend het blikje afgerekend had, tezamen met een frikandelbroodje. Haar leidinggevende vond echter alleen de betaling van het frikandelbroodje terug in de kassa en schorste de werkneemster nog dezelfde dag vanwege schending van de huisregels. Twee dagen later, na een gesprek met de districtsmanager, werd de werkneemster op staande voet ontslagen.

 

De werkneemster ging naar de rechter om haar ontslag aan te vechten en kreeg in eerste instantie bij de rechter gelijk. De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet een te zware sanctie was voor wat er gebeurd was. Voor de Coop was dit echter een principiÎle zaak. De Coop liet het er daarom niet bij zitten en ging in hoger beroep. In hoger beroep had de Coop meer succes. Het Hof bleek het niet eens met het oordeel van de kantonrechter. Volgens het Hof was de werkneemster terecht op staande voet ontslagen. Ten eerste schond zij de huisregels die in de kantine op een zichtbare plek waren opgehangen en voor iedereen duidelijk waren. Ten tweede had de werkneemster daarna op allerlei mogelijke manieren geprobeerd haar leidinggevende te laten geloven dat zij het blikje wel had afgerekend. Zo had zij zelf ‘gezocht’ in prullenbakken naar het niet bestaande bonnetje dat zij beweerde te hebben weggegooid. Door deze handelingen was het vertrouwen van de Coop zo beschaamd dat niet verwacht kon worden het dienstverband met de werkneemster door te zetten. Dat de werkneemster later die dag, toen zij geen bonnetje vond, het blikje alsnog heeft afgerekend, maakte geen verschil. Ook het feit dat zij een lang dienstverband had bij de Coop en een jonge alleenstaande moeder was, mocht niet baten.

 

Een ontslag op staande voet geven is risicovol voor een werkgever. Een rechter oordeelt kritisch of het ontslag op staande voet terecht gegeven is. Wanneer er geen dringende reden is, dan is de arbeidsovereenkomst blijven bestaan. Vaak wordt de arbeidsovereenkomst daarna alsnog rechtsgeldig beÎindigd maar hier hangt een flink prijskaartje aan. Deze uitspraak toont aan dat niet altijd van een zwaar vergrijp sprake hoeft te zijn. Het blikje Red Bull heeft immers een geringe waarde. De crux zit in de overtreding van huisregels die herhaaldelijk onder de aandacht van personeel zijn gebracht. Met andere woorden, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als werkgever is dus van belang duidelijke huisregels op te stellen. Het nemen van stappen bij een schending heeft dan een grotere kans op succes.

 

Auteur: Fraukje Panis

Blikje Red Bull reden tot ontslag op staande voet? zware sanctie werknemer werkgever vertrouwen supermarkt schending op staand voet ontslagen ontslag op staande voet voorbeeldbrief ontslag op staande voet uitkering ontslag op staande voet tijdens ziekte ontslag op staande voet redenen ontslag op staande voet nemen ontslag op staande voet dringende reden ontslag op staande voet diefstal ontslag op staande voet artikel ontslag op staande voet aanvechten ontslag op staande voet Ontslag juridisch geschil huisregels hoger beroep hof gerechtshof dringende reden advocaat Fraukje Panis is werkzaam bij GMW Advocaten te Den Haag. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en houdt zich zich veelvuldig bezig met nationale, maar ook internationale arbeidsrelaties. Fraukje heeft voornamelijk bedrijven en expatriats als cliënten. Haar kennis op het gebied van immigratierecht komt hier goed te pas. Fraukje heeft een internationale achtergrond, die zij gebruikt bij de zaken die zij behartigt. Zij studeerde in Australië, werkte voor de International Bar Association in London en voor het Rwanda Tribunaal. Doortastendheid en cliëntgerichtheid zijn kenmerken die de werkwijze van Fraukje als advocaat typeren.

Gerelateerde berichten

Een blikje Red Bull opdrinken zonder af te rekenen, kan grote consequenties hebben. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde recentelijk dat...
Discriminatiezaken zijn vaak lastig voor advocaten. Ten eerste zijn concrete bewijzen vaak niet voorhanden: opmerkingen van collega’s/leidinggevenden...

Deel dit artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?