Hoger beroep Booking.com geen succes!

Recentelijk heeft het College van Beroep van de Stichting Reclame Code geoordeeld dat Booking.com haar klanten misleidt door op haar website meldingen te plaatsen die suggereren dat nog slechts een beperkt aantal kamers beschikbaar is.   In eerste aanleg Booking.com, marktleider op het gebied van online hotelreserveringen, gebruikt kreten als “Laatste Kans! We hebben nog 1 kamer vrij!” of “Nog maar 1 beschikbaar voor € prijs!”. Eerder werd door de Stichting Reclame Code Commissie (SRCC) geoordeeld dat deze uitlatingen onduidelijke informatie weergeven ten aanzien van de beschikbaarheid, als bedoeld in art. 8.2 Nederlandse Reclame Code (NRC). Hierdoor wordt de gemiddelde consument ertoe gebracht een besluit te nemen over een transactie – in dit geval: het boeken van een hotelkamer – dat hij anders niet had genomen. De SRCC achtte de uitingen misleidend en beoordeelde deze als oneerlijke reclame in de zin van art. 7 NRC.   Behandeling van het beroep Booking.com gaat zonder succes in beroep bij het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Booking.com meent dat voor een gemiddelde consument duidelijk is dat het woordje “we” in de mededeling “Laatste kans! We hebben nog 1 kamer vrij!” een verwijzing is naar Booking.com en niet naar het desbetreffende hotel. Dat geldt volgens Booking.com temeer nu in de media veel aandacht is geschonken aan de eerdere uitspraak van de SRCC. Het College van Beroep oordeelt echter dat niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument begrijpt dat in de reclame van booking.com met “we” specifiek verwezen wordt naar het aanbod van Booking.com. Voor de beoordeling speelt mee dat de zin geplaatst is op een centrale positie tussen de informatie over de beschikbare soorten kamers en de informatie over de bij die kamers horende prijzen. Ook speelt mee dat de mededeling opvallend is doordat zij vetgedrukt en roodgekleurd is. De wetenschap dat “we” verwijst naar Booking.com kan van de gemiddelde consument niet verwacht worden omdat op de website van Booking.com hierover geen informatie wordt gegeven. Dat een consument mogelijk op enig moment, kennelijk bij toeval of door regelmatig gebruik van Booking.com, ontdekt dat het aanbod van Booking.com niet het volledige aanbod van die betreffende hotelkamers weergeeft, mag bij de gemiddelde consument niet als bekend verondersteld worden. Het College van Beroep gaat in haar uitspraak steeds uit van ‘de gemiddelde consument’ en volgt in haar uitleg de definitie van ‘gemiddelde consument’ uit Gut Springenheide1: ‘een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten’. Het is van belang om voor ogen te houden dat hoewel steeds gesproken wordt van ‘de gemiddelde consument’, hiermee de maatman consument wordt bedoeld die geacht wordt oplettend te zijn. Het college van beroep was in deze zaak dus van oordeel dat zelfs van de oplettende consument niet verwacht mag worden dat hij inziet dat de uitingen slechts betrekking hebben op het aanbod van Booking.com. Van de ‘naïevere’ consument kan dit dan al helemaal niet verwacht worden. De beoordeling ziet op de situatie ten tijde van de indiening van de klacht. Het argument van Booking.com dat in de media veel aandacht is geweest voor deze zaak waardoor de gemiddelde consument zou moeten weten dat “we” specifiek verwijst naar Booking.com, wordt niet meegenomen. Daarnaast is het College van Beroep van mening dat, gelet op het feit dat Booking.com de consument verzekert van een “beste prijs garantie”, de gemiddelde consument op grond hiervan reeds afziet van het vergelijken van prijzen op andere websites. Als gevolg hiervan kan de gemiddelde consument ertoe gebracht worden tot een transactie over te gaan die hij waarschijnlijk niet gedaan had indien hij voldoende geïnformeerd was geweest over het onderscheid tussen het specifieke aanbod van Booking.com waarnaar wordt verwezen en het aanbod van het betreffende hotel. Op grond van voorgaande beslist het College van Beroep dan ook dat de SRCC terecht geoordeeld heeft dat de uitingen van Booking.com in strijd zijn met art. 8.2 sub b NRC en daarmee oneerlijk in de zin van art. 7 NRC. Overigens verdient opmerking dat uitspraken gedaan door de SRCC en het College van Beroep van de Stichting Reclame Code geen rechtspraak, arbitrage of bindend advies zijn. De aanbevelingen die zij doen zijn dan ook rechtens niet afdwingbaar waardoor partijen niet gehouden zijn deze te volgen. Toch kan een uitspraak voor partijen van groot belang zijn ter onderbouwing van hun positie bij een mogelijke procedure voor de rechter.   De auteur: Noedeng Yeh heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij studeerde af in twee richtingen: Privaatrecht en IT & Recht. Noedeng is sinds juni 2014 als advocaat werkzaam bij AKD en maakt deel uit van de praktijkgroep Intellectual Property & Technology te Breda.      

Gerelateerde berichten

Recentelijk heeft het College van Beroep van de Stichting Reclame Code geoordeeld dat Booking.com haar klanten misleidt door op haar website...
Regelmatig word ik benaderd met vragen over de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting in 2015. Hieronder zal ik de tarieven...

Deel dit artikel

Social buttons: 

Vind voor mij de juiste advocaat

U heeft hulp nodig bij een juridisch conflict? Laat ons u helpen met het vinden van de beste advocaat!
Reageer

Experts uitgelicht

(Incasso) beslag en executierecht, Ontslagrecht, Echtscheiding
5

(4 beoordelingen)
Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Hippisch recht
5

(1 beoordeling)
Huurrecht, Bouwrecht, Burenrecht
5

(2 beoordelingen)

Exclusief bij De Advocatenwijzer

Gratis juridische documenten
Bespaartips bij juridische kosten
Beoordeel jouw expert
...en verder nog veel meer
Zelf aan de slag?