Meta description: 

Verbintenissenrecht

Uw Zoekopdracht
Verfijn uw resultaten

TARIEF PER UUR

Onze excuses, op dit moment heeft je zoekopdracht helaas geen passende resultaten opgeleverd. Bel ons gerust op telefoonnummer 088 374 79 00 en laat een van onze ervaren medewerkers een passende oplossing voor je zoeken. We helpen je graag verder.

Verbintenissenrecht ziet toe op rechtsverhoudingen op grond waarvan de ene partij een prestatie verschuldigd is aan een andere partij. Het verbintenissenrecht is privaatrechtelijk van aard en is onder meer geregeld in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Een verbintenis kan ontstaan door het verrichten van een rechtshandeling (zoals het sluiten van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor het kopen van een huis) of door een feitelijke handeling (zoals het plegen van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld het onbedoeld intrappen van een ruit met een voetbal). Net als het goederenrecht is het verbintenissenrecht een onderdeel van het vermogensrecht. 

Experts uitgelicht