Meta description: 

Ontslag nemen

Uw Zoekopdracht
Verfijn uw resultaten

TARIEF PER UUR

98 experts gespecialiseerd in zijn beschikbaar
Maak direct een afspraak
expert beoordeling tarief
Croon Davidovich Advocaten
Arbeidsrecht
3.6

Average: 3.6 (1 vote)

(1)
€175
ONS Advocaten
Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Overige
3.6

Average: 3.6 (1 vote)

€175
5 %
E-LAW Arbeidsrecht Advocaten
Arbeidsrecht
4.6

Average: 4.6 (1 vote)

(3)
€200
Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten
Arbeidsrecht, Verbintenissenrecht, Mediation en Arbitrage
4

Average: 4 (1 vote)

€220
Hoboken Advocaten
Arbeidsrecht, Handelsrecht
3.6

Average: 3.6 (1 vote)

€250
6 %
ArbeidsrechtLab
Arbeidsrecht
4

Average: 4 (1 vote)

€160
Driehoek Advocaten Zwolle
Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht, Arbeidsrecht, (Incasso) beslag en executierecht, Ondernemingsrecht
4

Average: 4 (1 vote)

€210
6 %
Advocatenkantoor Uilhoorn
Arbeidsrecht, Bestuursrecht
2.6

Average: 2.6 (1 vote)

€205
Adrenna Arbeidsrechtadvocaten
Arbeidsrecht
3.8

Average: 3.8 (1 vote)

-
Posthumus Advocatuur
Arbeidsrecht
4.6

Average: 4.6 (1 vote)

(3)
€175
6 %

Ontslag nemen, ontslagbrief en overige rechten en plichten

Ontslag nemen doe je door middel van een  ontslagbrief. Lees hier onder andere over de regels bij ontslag tijdens ziekte, ontslag op staande voet en de gevolgen voor het recht op uitkering indien je zelf ontslag neemt.
 

Als je ontslag neemt, zeg je je arbeidsovereenkomst op. Je zult in de meeste gevallen pas ontslag nemen wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden. Immers, als je ontslag neemt zonder dat je een nieuwe baan hebt, vervalt het recht op een WW-uitkering. Hierop bestaan overigens een aantal uitzonderingen. 

 

ontslagbrief werknemer, ontslagbrief door werkgever, ontslagbrief schrijven

 

 

 

 

 

Ontslagbrief

Een mondelinge mededeling dat je ontslag wil nemen heeft geen juridische waarde. Wanneer je ontslag neemt dien je dit schriftelijk te doen. Je kunt ervoor kiezen om de ontslagbrief aangetekend te versturen of je kan de brief persoonlijk overhandigen aan je leidinggevende. In het laatste geval is het wel verstandig een ontvangstbevestiging te vragen. Een ontslagbrief moet voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. Download hier gratis een voorbeeldbrief.     

 

 

ontslag nemen opzegtermijn niet uitdoen, opzegtermijn bij ontslag nemen, ontslag nemen zonder opzegtermijn

 

 

 

 

 

 

Opzegtermijn

Als je zelf ontslag neemt, geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen. Wanneer je op 1 januari 1999 ouder was dan 45 jaar kan het zijn dat je een langere opzegtermijn hebt opgebouwd. Het voorgaande is niet aan de orde indien je na 1 januari 1999 van werkgever bent gewisseld. Indien je een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt, dan is het niet mogelijk deze arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen tenzij dit in het contract anders is overeengekomen. Een arbeidsovereenkomst kan altijd worden beëindigd indien werkgever en werknemer hier allebei akkoord mee gaan.

 

ontslag op staande voet dringende reden, ontslag op staande voet nemen, ontslag op staande voet aanvechten, ontslag op staande voet betekenis, ontslag op staande voet tijdens ziekte, wanneer ontslag op staande voet

 

 

 

 

 

Ontslag op staande voet

Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan als er dringende redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Onder andere crimineel gedrag zoals fraude, diefstal of geweld, maar ook werkweigering of schending van geheimhoudingsplicht worden aangemerkt als geldige redenen.

In geval van ontslag op staande voet kan de werkgever met onmiddellijke ingang de uitkering van salaris stop zetten. Daarnaast verliest de werknemer recht op een WW-uitkering indien het UWV oordeelt dat er sprake is van verwijtbare werkeloosheid.

Als je het niet eens bent met het ontslag op staande voet, dan kun je schriftelijk bezwaar maken bij je werkgever of een procedure starten bij de kantonrechter. Houd er wel rekening mee dat je dit binnen 6 maanden na het ontslag moet doen. Het is raadzaam je goed te laten adviseren door de vakbond, het UWV of een advocaat.

Ook een werknemer kan ontslag op staande voet nemen. Dat mag bijvoorbeeld als je bent bedreigd door je werkgever of je salaris niet wordt uitbetaald. Ook hier moet sprake zijn van een dringende reden.

 

baan opzeggen tijdens ziekte, ontslag indienen tijdens ziektewet, ontslag nemen tijdens ziekte opzegtermijn

 

 

 

 

 

 

Ontslag nemen tijdens ziekte

Een werknemer kan uiteraard zijn of haar baan opzeggen tijdens ziekte of andere persoonlijke reden. Hierbij vervalt echter wel het recht op een uitkering. In plaats van ontslag nemen wanneer je in de ziektewet zit, kan het verstandiger zijn met je werkgever een ontslag met wederzijds goedvinden overeen te komen.

Er bestaan veel misverstanden over de vraag of een werknemer tijdens ziekte wel of niet kan worden ontslagen. De wet stelt dat een werknemer niet ontslagen kan worden gedurende de eerste twee jaren van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Er geldt in dit geval dus een ontslagverbod. Na deze periode kan de werkgever wel degelijk een ontslagprocedure in werking zetten. Vaak is hiervoor een vergunning van het UWV nodig. Een dergelijke vergunning is niet noodzakelijk in geval een werkgever de werknemer na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte wil ontslaan en uit toetsing door het UWV blijkt dat werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie. Indien uit deze ‘poortwachtertoets’ blijkt dat de werkgever zich voldoende voor de re-integratie van de werknemer heeft ingezet, vervalt het ontslagverbod.

 

Relevante blogs

Keywords

Ontslagbrief, Ontslag nemen opzegtermijn, Ontslag nemen tijdens ziekte, Ontslag nemen op staande voet, Ontslag nemen uitkering, Voorbeeldbrief ontslag nemen, Per direct ontslag nemen, Ontslag krijgen, Ontslag met wederzijds goedvinden, Ontslag nemen, Ontslag tijdens ziekte, Ontslag op staande voet, Collectief ontslag, Ontslag geven, Ontslagbrief, Dreigend ontslag, redenen ontslag, Ontslagbescherming, Ontslagaanvraag, Poortwachtertoets, Advocaat ontslag, Advocaat arbeidsrecht

Experts uitgelicht