Meta description: 

Omgevingsrecht

Uw Zoekopdracht
Verfijn uw resultaten

TARIEF PER UUR

Onze excuses, op dit moment heeft je zoekopdracht helaas geen passende resultaten opgeleverd. Bel ons gerust op telefoonnummer 088 374 79 00 en laat een van onze ervaren medewerkers een passende oplossing voor je zoeken. We helpen je graag verder.

Omgevingsrecht is een containerbegrip voor alle wettelijke regels die er bestaan met betrekking tot ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij zijn neergelegd in onder andere wetten, besluiten en ministeriële regelingen. De Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) omvat een groot gedeelte van de wettelijke bepalingen die er over het omgevingsrecht bestaan, bijvoorbeeld over het verkrijgen van een vergunning. Een andere relevant is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dat onder meer regels geeft over het bestemmingsplan. Het omgevingsrecht is niet alleen bestuursrechtelijk van aard, maar ook binnen het privaat- en het strafrech t zijn er omgevingsrechtelijke regels, zoals in het kader van aansprakelijkheid van bestuursorganen en het plegen van milieufraude.

Experts uitgelicht