Meta description: 

Bestuursrecht

Uw Zoekopdracht
Verfijn uw resultaten

TARIEF PER UUR

Onze excuses, op dit moment heeft je zoekopdracht helaas geen passende resultaten opgeleverd. Bel ons gerust op telefoonnummer 088 374 79 00 en laat een van onze ervaren medewerkers een passende oplossing voor je zoeken. We helpen je graag verder.

Bestuursrecht, of administratief recht, zijn alle rechtsregels die het handelen van overheidsorganen beheersen als zij vanuit hun publieke functie rechtshandelingen verrichten. Het valt uiteen in een groot aantal rechtsgebieden, zoals ambtenarenrecht, sociaal zekerheidsrecht, energierecht, ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht en asiel- en vreemdelingenrecht.  De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in Nederland de centrale bestuursrechtelijke wet. Onderwerpen die onder het bestuursrecht vallen zijn vergunningen, uitkeringen en asielprocedures.

Experts uitgelicht